లిట్రో పట్టకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆప్టిక్స్ లో లిట్రో పట్టకం అనగా రెట్రో పరావర్తన విచ్ఛిన్న పట్టకం.లిట్రో పట్టకంలోని బ్రౌస్టర్ కోణం వద్ద కాంతి పతనం జరిగినప్పుడు అది కనీసవిచలనం, గరిష్టవిక్షేపణలకు లోనవుతుంది.సాధారణంగా లిట్రో పట్టకాలు 30°−60°−90° కోణాలు కలిగిన పట్టకాలు,60°కోణంనకు వ్యతిరేక తలం పైన ప్రతిబింబ చిత్రం అమరించబడి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ రకమైన పట్టకలను లేసింగ్ లో ఆప్టికల్ కుహరం వద్ద ఉపయోగిస్తారు. ఏకాంతర పతన కోణం వలన లేసరులో పౌనపున్యం మారుతుంది.