లైర్ పక్షి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
లైర్ పక్షి

లైర్ పక్షి (లేదా మిమిక్రి పక్షి) ప్రపంచంలోని అత్యంత అందమైన పక్షులలో ఒకటి, ఇది ఆస్ట్రేలియాలో మాత్రమే కనుగొనబడింది. ఇది అనుకరణ చేయడంలో చాలా సమర్థవంతమైనది. ఇది ఇతర పక్షుల పాటలు, కుక్కల మొరిగే, కార్ల హారన్ల శబ్దం, చైన్సాలను కూడా అనుకరిస్తుంది. ఇది ఈలల శబ్దాలను కూడా విడుదల చేస్తుంది. మగ పక్షి ఆడ పక్షి కన్నా పొడవు, పెద్దది. మగ పక్షి తోక చాలా అందంగా ఉంటుంది. శీతాకాలంలో మగ పక్షి పాట పాడటం ద్వారా ఆడవాటిని ఆకర్షిస్తుంది. ఆడది ఒక్క గుడ్డు మాత్రమే పెడుతుంది. ఆడది గుడ్డును 50 రోజులు పొదుగుతుంది, ఆ తరువాత పక్షిపిల్ల దాని నుండి బయటకు వస్తుంది. ఆడది ఆ పిల్లపక్షిని చూసుకుంటుంది. ఈ పక్షి కీటకాలు, వానపాములు, సాలెపురుగులు తింటుంది. ఇది పిరికి పక్షి, ప్రకృతిలో సులభంగా కనిపించదు. దాని ఉనికిని దాని శబ్దం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవచ్చు. ఆడ పక్షి కూడా వాయిస్‌ను కాపీ చేయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటుంది, కానీ ఇది చాలా తక్కువగా కూస్తుంది.

ఆల్బర్ట్ లైర్‌ పక్షి