వర్గం:విమాన ప్రమాదాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

యియొకఒ విమా న ము సముద్రములొ పదిపొఇనది దిని వెనుక అమెరిక యౌక్క అస్థము ఉన్నది