వాడుకరి:Banka lakshmi durga prasad

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

my name is b.lakshmi durga prasad,studying at andhra loyolacollege in vijayawada........ నా పేరు బి.లక్ష్మి దుర్గా ప్రసాద్,విజయవాడ లొని అంధ్ర లొయొల కలశాల లొ నేను దీగ్రీ చదువుతున్నాను..........


విష్వఖ్సేనుడు క్లిష్టం దేవస్థానము స్త్రీ కౄరుడు త్రినడాడ్ రాజ్‌కుమార్ కన్‌ఫ్యూషియస్


వికీపీడీయా అంతర్జాలంలో స్వచ్చగా-ఉచితంగా అందుబాతటూలొ ఉన్న స్వేచ్చా విజ్ఞాన సర్వస్వం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్షించబడూతున్న జాలస్థలాలలో 5 వది.ఇది పూర్తి ఉచితంగా,వాణీజ్య ప్రకటనల లేకుండా స్వేచ్చగా వాడుకునేందుకు అందుబాటులొ ఉంది.........