వాడుకరి:Cnbrajesh

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Aum.svg వాడుకరి హిందూ మత ప్రాజెక్టుకు పాటు పడుతున్నారు.

వికీయజ్ఞము కంప్యూటరు శాస్త్రము ఈ వాడుకరి వికీయజ్ఞము కంప్యూటరు శాస్త్రము నందు యజ్ఞకర్త. ఈ యజ్ఞము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము కంప్యూటరు శాస్త్రము నకు సంభందించిన వ్యాసాలను వికీయందు అభివృద్ది చేయుట. వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/కంప్యూటరు_శాస్త్రము నందు చేరడానికి ఆ-శక్తి ఉన్నవారందరూ ఆహ్వానితులే! .