వాడుకరి:Helloisgone

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు Helloisgone , నాకు భూమిసస్త్రం, భాషాశాస్త్రం అంటే ఇష్టం. "మరియు" చుస్తే చంపెయ్యండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఆంగ్లం తెలుగు లిపి లో వ్రాసి అది తెలుగు అని అంటే, జాగ్రత్త. 🙃

నేను ఎప్పుడైనా వివరణ లేకుండా ఒక మార్పు చేస్తే, నేను మరియు, లేదా ఒక ఆంగ్లం పదాన్ని తీసేసా.