వాడుకరి:JVRKPRASAD/ప్రయోగశాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
క్ర సం వ్యాసము పేరు సృష్టి /అభివృద్ధి తేదీ వ్యాసం పూర్వపు బైట్లు వ్యాసం తదుపరి బైట్లు
1 శనీశ్వర శివాలయం 2017-11-10 12:08 599 5,630
2 స్వప్నేశ్వర శివాలయం 2017-11-10 00:08 615 7,420
3 ఘంటేశ్వర శివాలయం 2017-11-10 06:33 578 3,312
4 పార్వతి ఆలయం, ఒడిషా 2017-11-10 05:05 213 5,307
5 మేఘేశ్వర ఆలయం 2017-11-10 04:21 753 1,626
6 తాళేశ్వర శివాలయం - II 2017-11-10 02:55 680 5,610
7 పాతాళేశ్వర శివాలయం - III 2017-11-10 14:51 641 6,358
8 బ్యామొకేశ్వర ఆలయం 2017-11-10 01:28 655 9,002
9 రామ మందిరం, భువనేశ్వర్ 2017-11-10 13:07 1,483 3,248
10 మదనేశ్వర్ శివాలయం 2017-11-09 11:54 657 3,405
11 లబేశ్వర శివాలయం 2017-11-09 11:41 654 2,265
12 గోసాగరేశ్వర్ శివాలయం 2017-11-09 10:41 956 4,097
13 దిశీశ్వర ఆలయం 2017-11-09 10:26 570 3,408
14 శివతీర్థ మఠం 2017-11-09 16:06 567 5,369
15 చింతామణీశ్వర శివ ఆలయం 2017-11-09 03:04 679 9,603
16 దేవసభ ఆలయం 2017-11-09 14:57 645 5,307
17 చంద్రశేఖర మహాదేవ ఆలయం 2017-11-09 02:36 667 5,284
18 రామేశ్వర దేవళం 2017-11-09 13:17 68 3,071
19 భారతి మాత ఆలయం 2017-11-09 01:10 892 10,177
20 చక్రేశ్వరి శివాలయం 2017-11-08 12:43 641 6,972
21 శుక ఆలయం (భువనేశ్వర్) 2017-11-08 00:36 806 9,527
22 బ్రహ్మ ఆలయం, బిందుసాగర్ 2017-11-08 11:45 393 4,345
23 భృకుటేశ్వర్ శివాలయం 2017-11-08 07:49 674 7,061
24 విష్ణు ఆలయం, భువనేశ్వర్ 2017-11-08 07:04 357 6,325
25 ఐశన్యేశ్వర శివాలయం 2017-11-08 03:09 1,085 4,129
26 నాగేశ్వర శివాలయం (భువనేశ్వర్) 2017-11-08 02:24 557 4,818
27 చంపకేశ్వర శివాలయం 2017-11-08 14:07 797 9,736
28 ఏదూరు - 2 2017-11-02 12:45 12,337 13,436
29 సర్వేపల్లి బిట్ - 5 2017-11-02 03:39 12,506 12,656
30 ఎపూరు బిట్-1-ఎ 2017-11-02 03:25 12,571 12,721
31 ఏదూరు - 1 2017-11-02 13:56 12,518 12,680
32 టి.పి.గూడూరు బిట్-2 2017-11-02 13:43 12,605 12,766
33 టి.పి.గూడూరు బిట్-1 2017-11-02 13:34 12,886 13,047
34 ఏపూరు బిట్ - 1 - బి 2017-11-02 01:21 12,578 12,727
35 సర్వేపల్లి బిట్-1 2017-11-01 16:30 12,256 12,382
36 సర్వేపల్లి బిట్ – 2 2017-11-01 16:25 12,780 12,906
37 సర్వేపల్లి-3 @ ఇసకపాలెం 2017-11-01 16:06 12,135 12,261
38 సర్వేపల్లి-4 @ ఎన్.జి.పాలెం 2017-11-01 16:01 11,720 11,846
39 ఈపూరు బిట్ - II (జీ.వీ.ఆర్ పాలెం) 2017-11-01 14:03 110 12,589

ప్రయోగశాల[మార్చు]