వాడుకరి చర్చ:JVRKPRASAD/ప్రయోగశాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

| ఖలిస్ పూర్|| KSF ||ఉత్తర ప్రదేశ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[1] | ఖల్తీపూర్ || KTJ|| పశ్చిమ బెంగాల్ ||తూర్పు రైల్వే || || మీ.||[2] | ఖాంద్రావాలీ|| KZI ||ఉత్తర ప్రదేశ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[3] | ఖాంభేల్ ||KVH || గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[4] | ఖాకోర్డ్ ||KUH || మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[5] | ఖాఖారియా ||KKK || గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[6] | ఖాగా || KGA|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఉత్తర మధ్య రైల్వే || || మీ.||[7] | ఖాగ్రాఘాట్ రోడ్ ||KGLE || పశ్చిమ బెంగాల్ ||తూర్పు రైల్వే || || మీ.||[8] | ఖాజౌలీ || KJI|| బీహార్ ||తూర్పు మధ్య రైల్వే || || మీ.||[9] | ఖాట్|| KHAT ||మహారాష్ట్ర|| ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే|| || మీ.||[10] | ఖాడవ్లీ || KDV|| మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[11] | ఖాడా ||KZA|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[12] | ఖాతీమా ||KHMA|| ఉత్తరాఖండ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[13] | ఖాదర్ పేట|| KDT ||ఆంధ్ర ప్రదేశ్|| దక్షిణ మధ్య రైల్వే|| || మీ.||[14] | ఖాద్రీ ||KE || మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[15] | ఖానాపూర్||KNP ||కర్ణాటక|| నైరుతి రైల్వే || || మీ.||[16] | ఖానూడీహ్||KNF ||ఝార్ఖండ్||ఆగ్నేయ రైల్వే || || మీ.||[17] | ఖాన్ పూర్ డెక్కన్|| KHNP ||కర్ణాటక|| దక్షిణ మధ్య రైల్వే|| || మీ.||[18] | ఖాన్జా హాల్ట్ ||KHJA|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[19] | ఖాన్డిప్ || KNDP|| రాజస్థాన్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[20] | ఖాన్‌పూర్ ఆహిర్||KNAR ||రాజస్థాన్|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[21] | ఖాన్‌యాన్ || KHN|| పశ్చిమ బెంగాల్ ||తూర్పు రైల్వే || || మీ.||[22] | ఖాప్తీ ||KRI || మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[23] | ఖాప్రీ ఖేడా|| KPKD ||మహారాష్ట్ర|| ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే|| || మీ.||[24] | ఖామనాన్ || KMNN|| [[]] ||రైల్వే || || మీ.||[25] | ఖామర్‌గచ్చీ || KMAE|| పశ్చిమ బెంగాల్ ||తూర్పు రైల్వే || || మీ.||[26] | ఖామిల్ ఘాట్||KBK ||రాజస్థాన్|| NWR || || మీ.||[27] | ఖారావార్ ||KRZ ||హర్యానా|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[28] | ఖారికాటియా ||KQY|| అసోం ||ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే || || మీ.||[29] | ఖారియా ఖాన్‌ఘర్||KXG ||రాజస్థాన్|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[30] | ఖారియాపిప్రా హాల్ట్ ||KRPA || బీహార్ ||తూర్పు రైల్వే || || మీ.||[31] | ఖారీ ఆమ్రాపూర్ ||KIA || గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[32] | ఖారీ ఝాలు||KJLU ||ఉత్తర ప్రదేశ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[33] | ఖారేశ్వర్ రోడ్ ||KHRS || గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[34] | ఖార్దహా || KDH|| పశ్చిమ బెంగాల్ ||తూర్పు రైల్వే || || మీ.||[35] | ఖార్వా చాందా||KRCD ||రాజస్థాన్|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[36] | ఖాలీయాబాద్ ||KLD|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[37] | ఖాలైగ్రాం ||KLGR|| పశ్చిమ బెంగాల్ ||ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే || || మీ.||[38] | ఖాసా||KSA ||పంజాబ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[39] | ఖిజాడియా జంక్షన్ || KJV|| గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[40] | ఖిదీరాం బి పూసా || KRBP|| బీహార్ ||తూర్పు మధ్య రైల్వే || || మీ.||[41] | ఖినానియన్||KNNA ||హర్యానా|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[42] | ఖిమెల్||KZQ ||రాజస్థాన్|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[43] | ఖిరియా ఖుర్ద్ ||KIE|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[44] | ఖిరీ టౌన్ ||KITN|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[45] | ఖిర్కియా || KKN|| మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[46] | ఖిర్సాదోహ్ జంక్షన్ || KUX|| మధ్య ప్రదేశ్ ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[47] | ఖుంగాంవ్ బుర్తి ||KJL|| మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[48] | ఖుటాహా || KTHA|| మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[49] | ఖుటౌనా || KHTN|| బీహార్ ||తూర్పు మధ్య రైల్వే || || మీ.||[50] | ఖుట్బావ్ || KTT|| మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[51] | ఖుట్వాన్సా || KTZ|| మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[52] | ఖుదా గంజ్ ||KDJ|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[53] | ఖుదాల్‌పూర్ ||KHDP|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[54] | ఖుద్దా కురాలా||KZX||పంజాబ్||ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[55] | ఖున్‌ఖునా||KKNA ||రాజస్థాన్|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[56] | ఖుబాగాంవ్ || KBGN|| మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[57] | ఖుమ్తాయ్ ||KUTI|| అసోం ||ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే || || మీ.||[58] | ఖురాహాత్ ||KRT|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[59] | ఖురియాల్ ||KWE|| బీహార్ ||ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే || || మీ.||[60] | ఖుర్జా జంక్షన్ || KRJ|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఉత్తర మధ్య రైల్వే || || మీ.||[61] | ఖుర్జా సిటీ|| KJY||ఉత్తర ప్రదేశ్||ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[62] | ఖుర్ద్ పూర్|| KUPR||పంజాబ్||ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[63] | ఖుర్ద్|| KRXఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే|| || మీ.||[64] | ఖుర్మాబాద్ రోడ్ ||KVD || బీహార్ ||తూర్పు మధ్య రైల్వే || || మీ.||[65] | ఖుర్హన్ద్ || KHU|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఉత్తర మధ్య రైల్వే || || మీ.||[66] | ఖుల్‌దిల్ రోడ్ ||KDRD || ఉత్తర ప్రదేశ్ ||తూర్పు మధ్య రైల్వే || || మీ.||[67] | ఖుస్తా బుజుర్గ్ || KSBG|| మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[68] | ఖూన్ దౌర్ ||KDF ||ఉత్తర ప్రదేశ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[69] | ఖేక్రా||KEX ||ఉత్తర ప్రదేశ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[70] | ఖేడ్ టెంపుల్ హాల్ట్||KHTX ||రాజస్థాన్|| వాయువ్య రైల్వే || || మీ.||[71] | ఖేడ్ బ్రహ్మ || KDBM|| గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[72] | ఖేతా సారాయి||KS||ఉత్తర ప్రదేశ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[73] | ఖేదులీ||KQW ||రాజస్థాన్|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[74] | ఖేరిల్ ||KL || రాజస్థాన్ ||ఉత్తర మధ్య రైల్వే || || మీ.||[75] | ఖేరోల్ || KOY|| గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[76] | ఖేర్వాడీ ||KW || మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || మీ.||[77] | ఖేవ్డీ ||KR || గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[78] | ఖేవ్డీ రోడ్ || KVO|| గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[79] | ఖై ఫేమేకీ||KIQ ||పంజాబ్|| ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[80] | ఖైగాంవ్ || KHA|| మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[81] | ఖైరాతీయ బండ్ రోడ్ ||KYBR|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[82] | ఖైరాబాద్ అవధ్ ||KB|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[83] | ఖైలిల్ పూర్||KIP||హర్యానా||ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[84] | ఖొంగ్సారా||KGS ||చత్తీస్ ఘడ్||ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే|| || మీ.||[85] | ఖోజీపురా ||KJP || మధ్య ప్రదేశ్ ||ఉత్తర మధ్య రైల్వే || || మీ.||[86] | ఖోజేవాలా||KWJ ||పంజాబ్||ఉత్తర రైల్వే|| || మీ.||[87] | ఖోట్‌ఖోటీ ||KHKT|| అసోం ||ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే || || మీ.||[88] | ఖోడియార్ || KHD|| గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[89] | ఖోద్రీ||KOI||చత్తీస్ ఘడ్||ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే|| || మీ.||[90] | ఖోన్కెర్ ||KCR || మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[91] | ఖోరానా || KHC|| గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[92] | ఖోరాసన్ రోడ్ ||KRND|| ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఈశాన్య రైల్వే || || మీ.||[93] | ఖోరీ||KORI ||హర్యానా|| వాయువ్య రైల్వే|| || మీ.||[94] | ఖోహ్ ||KHOH || ఉత్తర ప్రదేశ్ ||ఉత్తర మధ్య రైల్వే || || మీ.||[95] | ఖంఖేడ్ || KMKD|| మహారాష్ట్ర || మధ్య రైల్వే జోను || భూసావల్ || ---||[96] | ఖంగాం || KMN || మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే జోను || భూసావల్ ||--- || [97] | ఖంగాంవ్ ||KMN || ఒడిషా ||రైల్వే || || మీ.||[98] | ఖండాలా || KAD || మహారాష్ట్ర || || || || | ఖండేరీ ||KHDI || గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[99] | ఖండేశ్వర్ || || మహారాష్ట్ర || మధ్య రైల్వే జోను హార్బర్ || || || | ఖండ్‌బారా ||KBH|| మహారాష్ట్ర ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[100] | ఖంబాలియా|| KMBL || గుజరాత్ || || || || | ఖంభట్ ||CBY || [[]] ||రైల్వే || || మీ.||[101] | ఖంభాలియా ||KMBL || గుజరాత్ ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[102] | ఖగారియా జంక్షన్ || KGG|| బీహార్ ||తూర్పు మధ్య రైల్వే || || మీ.||[103] | {{rws|ఖజురహో || KURJ || మధ్య ప్రదేశ్ ||ఉత్తర మధ్య రైల్వే || || || | ఖజ్రీ || KAW|| మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[104] | ఖటు|| KHTU || రాజస్థాన్ ||వాయువ్య రైల్వే || || || | {{rws|ఖటౌలి|| KAT || ఉత్తర ప్రదేశ్|| || || || | ఖట్‌గాంవ్ ||KHTG || మహారాష్ట్ర ||పశ్చిమ రైల్వే || || మీ.||[105] | ఖడప || || [[ ]] ||తూర్పు తీర రైల్వే || వాల్తేరు || మీ. || [106] | ఖడప || KDPA|| [[]] ||తూర్పు తీర రైల్వే || || మీ.||[107] | ఖడవలి || KDV || మహారాష్ట్ర || మధ్య రైల్వే|| || ||[108] | ఖడ్కి ||| KK || మహారాష్ట్ర ||మధ్య రైల్వే || || ||[109] | ఖన్నా|| KNN || పంజాబ్ || || || ||[110] | ఖన్నాబంజారీ ||KHBJ || మధ్య ప్రదేశ్ ||పశ్చిమ మధ్య రైల్వే || || మీ.||[111] | ఖమ్మం || KMT || తెలంగాణ ||దక్షిణ మధ్య రైల్వే || || ||[112]

| ఖరగ్‌పూర్ జంక్షన్|| KGP || పశ్చిమ బెంగాల్ || |ఆగ్నేయ రైల్వే || ఖరగ్‌పూర్ || మీ. || [113]

  1. https://indiarailinfo.com/departures/5886
  2. https://indiarailinfo.com/station/map/khamgaon-kmn/7129