వాడుకరి:Srinivasa/ఇసుకపెట్టె

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ముఖ్యలింకులు


పద ప్రయోగాలు[మార్చు]

  1. అన్వేషిని = Search Engine

మూసలు[మార్చు]

Template:సందేశము[మార్చు]

ఉపయోగం[మార్చు]

{{message
  | bgcolor = background color
  | border-color = border color
  | color = text color
  | linkcolor = link color (for "new message" link)
  | extra-style = extra styles, like -moz-border-radius etc...
  | width = box width
}}


ఇది శుభారంభం
మొదటి ప్రయత్నం విజయవంతం
రెండవ ప్రయత్నం విజయవంతం
ఇది english, తెలుగు కలిసి ఉన్న వాక్యాన్ని మార్చే ప్రయత్నం. Am i succedeed?
ఇది english, తెలుగు కలిసి ఉన్న వాక్యాన్ని మార్చే ప్రయత్నం. Am i succedeed?
ఇది english, తెలుగు కలిసి ఉన్న వాక్యాన్ని మార్చే ప్రయత్నం. Am i succedeed?
ఇది english, తెలుగు కలిసి ఉన్న వాక్యాన్ని మార్చే ప్రయత్నం. Am i succedeed?
ఇది english, తెలుగు కలిసి ఉన్న వాక్యాన్ని మార్చే ప్రయత్నం. Am i succedeed?