వాడుకరి:YVSREDDY/తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియాలో YVSREDDY ప్రారంభించిన వ్యాసాల యొక్క మొలకల జాబితా

వ.సంఖ్య వ్యాసం పేరు వ్యాసం స్థితి ప్రస్తుత భైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
1 ఆస్తి చట్టం ఆంగ్లం 2,746 బైట్లు వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు 13
2 ఛాతి ఎత్తు వద్ద వ్యాసం బాగుంది 4550 బైట్లు వరుసలు 10 మూలాలు 5 బొమ్మలు 1 13
3 నవోదయ వైద్య కళాశాల మొలక 1,962 బైట్లు వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు 14
4 తొమ్మిది బాగుంది 6,998 బైట్లు వరుసలు 11 మూలాలు 2 బొమ్మలు 11
5 సమాధి బాగుంది 6,767 బైట్లు వరుసలు 18 మూలాలు బొమ్మలు 3 No
6 డీవీడీ ప్లేయర్ బాగుంది 2090 వరుసలు 5 మూలాలు బొమ్మలు 2 8
7 హృదయం (చిహ్నం) మొలక 1,324 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 3
8 వీడియో కెమెరా బాగుంది 5000 బైట్లు వరుసలు 13 మూలాలు బొమ్మలు 2 13
9 సెవెన్ సీస్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ మొలక 1,937 బైట్లు వరుసలు 5 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
10 జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం మొలక 1,057 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 13
11 కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డి మొలక 2,112 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 13
12 సాహిల్ దోషి మొలక 1,998 బైట్లు వరుసలు 6 మూలాలు బొమ్మలు 13
13 సమాచారం మొలక 2,340 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
14 చైన్ (యూనిట్) మొలక 1,568 బైట్లు వరుసలు 4 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
15 రైతు బజార్ బాగుంది 2,016 బైట్లు వరుసలు 6 మూలాలు బొమ్మలు 13
16 ప్రీతం ముండే బాగుంది 6700 వరుసలు 8 మూలాలు 3 బొమ్మలు 1 13
17 పెద్దలకు మాత్రమే బాగుంది 4,695 బైట్లు వరుసలు 13 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
18 పెట్టుబడి మొలక ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు
19 మూలధనం మొలక ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు
20 నవోదయ వైద్య కళాశాల మొలక ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు 14
21 డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొలక 1,594 బైట్లు వరుసలు 4 మూలాలు బొమ్మలు 1 15
సంఖ్య వ్యాసంపేరు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు