వాడుకరి చర్చ:117.201.213.134

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Welcome![మార్చు]

Hello, 117.201.213.134, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I hope you like the place and decide to stay. Unfortunately, one or more of the pages you created, such as నరసింహారావు పాలెం, may not conform to some of Wikipedia's guidelines, and may not be retained.

There's a page about creating articles you may want to read called Your first article. If you are stuck, and looking for help, please come to the Tea House, where experienced Wikipedians can answer any queries you have! Or, you can just type {{help me}} on this page, followed by your question, and someone will show up shortly to answer your questions. Here are a few other good links for newcomers:

I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you have any questions, check out Wikipedia:Questions or ask me on my talk page. Again, welcome! రహ్మానుద్దీన్ (చర్చ) 13:21, 17 ఏప్రిల్ 2017 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Speedy deletion nomination of నరసింహారావు పాలెం[మార్చు]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

Hello, and welcome to Wikipedia. This is a notice that నరసింహారావు పాలెం, a page that you created, has been tagged for deletion. This has been done under two or more of the criteria for speedy deletion, by which articles can be deleted at any time, without discussion. If the page meets any of these strictly-defined criteria, then it may be soon be deleted by an administrator. The reasons it has been tagged are:

  • It appears to be a test page. (See section G2 of the criteria for speedy deletion.) Please use the sandbox for any other tests you want to do, and take a look at the welcome page if you would like to learn more about contributing to our encyclopedia.
  • It is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. (See section A3 of the criteria for speedy deletion.) Wikipedia has standards for the minimum necessary information to be included in short articles; you can see these at Wikipedia:Stub. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think this page should not be deleted for this reason, you may contest the nomination by visiting the page and clicking the button labelled "Click here to contest this speedy deletion". This will give you the opportunity to explain why you believe the page should not be deleted. However, be aware that once a page is tagged for speedy deletion, it may be removed without delay. Please do not remove the speedy deletion tag from the page yourself, but do not hesitate to add information in line with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, and you wish to retrieve the deleted material for future reference or improvement, you can place a request here. రహ్మానుద్దీన్ (చర్చ) 13:21, 17 ఏప్రిల్ 2017 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]


ఇది అజ్ఞాత వాడుకరి చర్చా పేజీ. ఈ వికీలో అజ్ఞాత వాడుకరులను వారి ఐపీ చిరునామాను ఉపయోగించి గుర్తిస్తారు. కానీ, కాలక్రమేణా ఐపీ చిరునామాలు మారిపోతుంటాయి. చాలామంది వాడుకరులు ఒకే ఐపీ చిరునామాను ఉపయోగించే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు అజ్ఞాత వాడుకరి అయితే, ఇతర అజ్ఞాత వాడుకరులతో సందిగ్ధతను నివారించేందుకు గాను ఖాతాను సృష్టించుకోండి. ఖాతా ఈసరికే ఉంటే, లాగినవండి.

[ ప్రాంతీయ ఇంటర్నెట్టు సూచికలో ఈ IP ఎవరిదో నిర్ధారించుకోవచ్చు: జియో ఐ.పీ, అమెరికా, ఐరోపా, ఆఫ్రికా, ఆసియా-పసిఫిక్, లాటిన్ అమెరికా/కరిబియను దీవులు ]