వికీపీడియా:అధికారుల నోటీసు బోర్డు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియా నిర్వహణకు సంబంధించిన వ్యవహారాలపై చర్చకు ఉద్దేశించినది ఈ నోటీసు బోర్డు. ముఖ్యంగా ఇది అధికారులకు ఉద్దేశించినదే ఐనా, సభ్యులందరూ ఇక్కడ చర్చలో పాల్గొనేందుకు ఆహ్వానితులే!

అడ్డదారి:
WP:‌‌BNB

1. Since my election to the board of Wikimedia Canada, it seems more professional to use my real name. 2. I want the real paternity of my contributions in Commons. 3. Requests already done on many Wikis. Here is the Proof of ownership. Thank you. Antaya 17:21, 20 ఫిబ్రవరి 2012 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Completed.--అర్జున 02:20, 21 ఫిబ్రవరి 2012 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

I'm renaming globally. Please see here for confirmation. Many thanks! -Orashmatash (చర్చ) 19:45, 15 జూన్ 2012 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Completed.--అర్జున (చర్చ) 03:14, 25 జూన్ 2012 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

محمد الجداوي → Avocato

[మార్చు]
  • Confirmation link: [1]
  • Reason: Privacy reasons.--M.Gedawy 02:08, 2 ఆగష్టు 2012 (UTC)
Completed.--అర్జున (చర్చ) 01:46, 4 ఆగష్టు 2012 (UTC)

GedawyBot → AvocatoBot

[మార్చు]
  • Confirmation link: [2]
  • Reason: Privacy reasons

Please note: I created a new account here automatically by mistake, Please solve this problem.--M.Gedawy 02:08, 2 ఆగష్టు 2012 (UTC)

I tried it gave an error that the account already exists. --అర్జున (చర్చ) 01:44, 4 ఆగష్టు 2012 (UTC)
That because I created the destination account here automatically by mistake and I own it (see here). Thanks for Responding.--Avocato (చర్చ) 14:55, 4 ఆగష్టు 2012 (UTC)
It is not working. I am sorry I can't be of any more help on this issue. --అర్జున (చర్చ) 16:55, 5 ఆగష్టు 2012 (UTC)

Kontos → Sanyi4

[మార్చు]

I would like "Kontos" to be renamed to "Sanyi4", so that I can attach it to my global account. "Sanyi4" already exists. Both "Kontos" and "Sanyi4" belong to me. It is important that the current "Sanyi4" be renamed to "Sanyi4 (usurped)", not something else! Confirmation: [3]. Thanks. -- Kontos (చర్చ) 22:02, 14 జూలై 2013 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Completed ("Sanyi4" ->"Sanyi4(usurped)")--అర్జున (చర్చ) 04:52, 15 జూలై 2013 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Hosiryuhosi → Rxy

[మార్చు]

D_abhi→Abhinav

[మార్చు]
  • Current Name : D_abhi
  • Target Name: Abhinav
  • Reason: To complete the SUL Process.
  • Confimation Link : diff

D abhi (చర్చ) 08:05, 7 జూన్ 2014 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

New Wikimedia password policy and requirements

[మార్చు]

CKoerner (WMF) (talk) 21:14, 12 డిసెంబరు 2018 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]