వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 32వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2009 32వ వారం
సత్యమూర్తి కార్టూను

భార్య అదుపులో ఉన్న భర్త గురించి సత్యమూర్తి కార్టూను

ఫోటో సౌజన్యం: సత్యమూర్తి మరియు శివా