వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 36వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2012 36వ వారం
చంద్రునిపై కాలిడిన మొదటి మనిషి నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్

చంద్రునిపై కాలిడిన మొదటి మనిషి నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్

ఫోటో సౌజన్యం: Ranveig