వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 51వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2012 51వ వారం
గోదావరి మధ్యనున్న చిన్న లంక మాదిరి ప్రదేశమైన పట్టిసం లో వీరభద్రస్వామి ఆలయం. తెలుగు సినిమాలలో ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది.

గోదావరి మధ్యనున్న చిన్న లంక మాదిరి ప్రదేశమైన పట్టిసం లో వీరభద్రస్వామి ఆలయం.

ఫోటో సౌజన్యం: విశ్వనాధ్.బి.కె.