వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2013 18వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2013 18వ వారం
(ఈ మామిడి వృక్షం యొక్క కాండాన్ని అద్దాల పెట్టెలో ఉంచారు.JPG)

కంచి లో 3,500 సంవత్సరాల వయస్సు కల మామిడి వృక్షం ఏకాంబరేశ్వర దేవాలయం లో కలదు

ఫోటో సౌజన్యం: (రాజాచంద్ర)