వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2017 06వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2017 06వ వారం
తటాకంలో ఎర్రకలువ పూలు, హైదరాబాద్ లోని సంజీవయ్య ఉద్యానవనంలో తీసిన చాయాచిత్రం

తటాకంలో ఎర్రకలువ పూలు, హైదరాబాద్ లోని సంజీవయ్య ఉద్యానవనంలో తీసిన చాయాచిత్రం

ఫోటో సౌజన్యం: J.M.Garg.