వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2018 09వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2018 09వ వారం
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏలేశ్వరం వద్ద తూర్పుకనుమల నడుమన "ఏలేరు నది".

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏలేశ్వరం వద్ద తూర్పుకనుమల నడుమన "ఏలేరు నది".

ఫోటో సౌజన్యం: ఆదిత్య మాధవ్