వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2018 19వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2018 19వ వారం
డా.షేక్ చిన్న మౌలానా. ప్రముఖ నాదస్వర విద్వాంసులు.

డా.షేక్ చిన్న మౌలానా. ప్రముఖ నాదస్వర విద్వాంసులు.

ఫోటో సౌజన్యం: Sksyedbabu