వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2018 31వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2018 31వ వారం
ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచిలో కాకతీయ కాలంనాటి గణపేశ్వరాలయం ముందువైపు దృశ్యం.

ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచిలో కాకతీయ కాలంనాటి గణపేశ్వరాలయం ముందువైపు దృశ్యం.

ఫోటో సౌజన్యం: Katta Srinivasa Rao