వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2018 40వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2018 40వ వారం
ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్ లోని నౌఖాలి ప్రాంతంలో 1946 లొ జరిగిన అల్లర్ల తర్వాత పర్యటించిన మహాత్మ గాంధి.

ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్ లోని నౌఖాలి ప్రాంతంలో 1946 లొ జరిగిన అల్లర్ల తర్వాత పర్యటించిన మహాత్మ గాంధి.

ఫోటో సౌజన్యం: Deeptrivia