వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2018 48వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2018 48వ వారం
బీహార్ రాష్ట్రములోని ససరాంలో షేర్‌ షా సూరి సమాధి.

బీహార్ రాష్ట్రములోని ససరాంలో షేర్‌ షా సూరి సమాధి.

ఫోటో సౌజన్యం: Nandanupadhyay