వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 06వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 06వ వారం
నిత్యమల్లి పువ్వు. ఇది దక్షిణ భారతంలో విరివిగా పెరుగుతుంది. (Hibiscus hirtus)

నిత్యమల్లి పువ్వు. ఇది దక్షిణ భారతంలో విరివిగా పెరుగుతుంది. (Hibiscus hirtus)

ఫోటో సౌజన్యం: Lalithamba