వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 12వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 12వ వారం
కర్నాటకలోని మూడబిద్రిలో ఉన్న వేయి స్తంభాల జైన దేవాలయం.

కర్నాటకలోని మూడబిద్రిలో ఉన్న వేయి స్తంభాల జైన దేవాలయం.

ఫోటో సౌజన్యం: Vaikoovery