వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 13వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 13వ వారం
చైనాలో ప్రజా రవాణాకై ఉపయోగించే బి ఆర్ టి బస్సులు.

చైనాలో ప్రజా రవాణాకై ఉపయోగించే బి ఆర్ టి బస్సులు.

ఫోటో సౌజన్యం: JefferyYoung