వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 20వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 20వ వారం
Rusty spotted cat (చిరుత పిల్లి). ఆసియా ఖండం లోనే అతి చిన్న అడవి పిల్లి. ఇవి భారత్, శ్రీలంకలో మాత్రమే కనిపిస్తాయి.

Rusty spotted cat (చిరుత పిల్లి). ఆసియా ఖండం లోనే అతి చిన్న అడవి పిల్లి. ఇవి భారత్, శ్రీలంకలో మాత్రమే కనిపిస్తాయి.

ఫోటో సౌజన్యం: Davidvraju