వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 22వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 22వ వారం
నాగదంతి మొక్క పూవులు, పోచారం అభయారణ్యం, తెలంగాణ.

నాగదంతి మొక్క పూవులు, పోచారం అభయారణ్యం, తెలంగాణ.

ఫోటో సౌజన్యం: J.M.Garg