వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 41వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 41వ వారం
తంబుర: కర్నాటక సంగీతం లో ఉపయోగించే ఒక వాయిద్యం. ఈ తంబుర తంజావురు శైలినకు చెందింది.

తంబుర: కర్నాటక సంగీతం లో ఉపయోగించే ఒక వాయిద్యం. ఈ తంబుర తంజావురు శైలినకు చెందింది.

ఫోటో సౌజన్యం: Martin spaink