వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 46వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 46వ వారం
వరంగల్ జిల్లా, ఇంగుర్తిలో లభ్యమైన 12 వ శతాబ్దానికి చెందిన ద్వారపాలకుడి శిల్పం, బిర్లా ప్లానిటోరియం

వరంగల్ జిల్లా, ఇంగుర్తిలో లభ్యమైన 12 వ శతాబ్దానికి చెందిన ద్వారపాలకుడి శిల్పం, బిర్లా ప్లానిటోరియం

ఫోటో సౌజన్యం: వాడుకరి:Rajkumar6182