వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2022 24వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2022 24వ వారం
హైదరాబాదులోని సంజీవయ్య పిల్లల ఉద్యానవనం

హైదరాబాదులోని సంజీవయ్య పిల్లల ఉద్యానవనం

ఫోటో సౌజన్యం: ఆదిత్య పకిడె