వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2022 36వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2022 36వ వారం
మధ్యప్రదేశ్ లోని మండులో ఉన్న చారిత్రక జహాజ్ మహల్

మధ్యప్రదేశ్ లోని మండులో ఉన్న చారిత్రక జహాజ్ మహల్

ఫోటో సౌజన్యం: Aamin