వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2022 45వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2022 45వ వారం
జర్మనీలో గుర్రాల సాయంతో దుక్కి దున్నుతున్న రైతు

జర్మనీలో గుర్రాల సాయంతో దుక్కి దున్నుతున్న రైతు

ఫోటో సౌజన్యం: Ralf Roletschek