వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2023 19వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2023 19వ వారం
ఏతం చక్రం సహాయంతో నీటిని తోడి పొలాలకు పంపుతున్న రైతు.

ఏతం చక్రం సహాయంతో నీటిని తోడి పొలాలకు పంపుతున్న రైతు.

ఫోటో సౌజన్యం: Arayilpdas