వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2023 20వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2023 20వ వారం
ఊటీ సరస్సులో విహారం కోసం ఏర్పాటు చేసిన బోట్ హౌస్

ఊటీ సరస్సులో విహారం కోసం ఏర్పాటు చేసిన బోట్ హౌస్

ఫోటో సౌజన్యం: రవిచంద్ర