వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2023 37వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2023 37వ వారం
గుజరాత్ లోని రాణీ కీ వావ్

గుజరాత్‌లోని పఠాన్ పట్టణంలో ఉన్న చారిత్రక ఏడు భూగర్భ అంతస్తుల బావి రాణి కి వావ్.

ఫోటో సౌజన్యం: (బొమ్మ ఎక్కించిన సభ్యుల పేరు లేదా అది లభించిన సైటు లింకు)