వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2023 46వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2023 46వ వారం
10వ శతాబ్దానికి చెందిన విష్ణుమూర్తి శిలా విగ్రహం, శేషనారాయణ దేవాలయం, నేపాల్

10వ శతాబ్దానికి చెందిన విష్ణుమూర్తి శిలా విగ్రహం, శేషనారాయణ దేవాలయం, నేపాల్

ఫోటో సౌజన్యం: Ksssshl