వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2023 47వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2023 47వ వారం
హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని స్పితి లోయ

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని స్పితి లోయ

ఫోటో సౌజన్యం: Timothy A. Gonsalves