వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2024 06వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2024 06వ వారం
చేపలు పట్టే వల తయారీలో నిమగ్నమైన మణిపూర్ మహిళ

చేపలు పట్టే వల తయారీలో నిమగ్నమైన మణిపూర్ మహిళ

ఫోటో సౌజన్యం: Pdhang