వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2024 13వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2024 13వ వారం
ఆస్ట్రేలియాలోని ఎల్డర్ పార్క్, అడిలైవ్ ఓవల్ మైదానం

ఆస్ట్రేలియాలోని ఎల్డర్ పార్క్, అడిలైవ్ ఓవల్ మైదానం

ఫోటో సౌజన్యం: Ardash Muradian