వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2024 19వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2024 19వ వారం
విశాఖపట్నం పూర్ణ మార్కెట్ లో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న అరటి గెలలు

విశాఖపట్నం పూర్ణ మార్కెట్ లో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న అరటి గెలలు

ఫోటో సౌజన్యం: రవిచంద్ర