వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2024 23వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2024 23వ వారం
2014లో చెన్నైలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ వోట్లు లెక్కిస్తున్న దృశ్యం

2014లో చెన్నైలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ వోట్లు లెక్కిస్తున్న దృశ్యం

ఫోటో సౌజన్యం: భారత ఎన్నికల కమీషన్