వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2017 33వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Param-vir-chakra-medal.png

పరమ వీర చక్ర

పరమ వీర చక్ర అనేది భారతదేశంలో అత్యున్నత త్రివిధ దళాల పురస్కారం. ఈ పురస్కారం యుధ్ద సమయంలో అత్యున్నత ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించినందుకు అందచేయబడును. పేరుకు అర్థం "అత్యున్నత ధైర్య చక్రం". ఈ పురస్కారం అమెరికాకు చెందిన "మెడల్ అఫ్ హానర్" మరియు బ్రిటన్ కు చెందిన "విక్టోరియా క్రాస్"కు సమానం. అశోక్‌చక్ర అనే మరో పురస్కారం దేశ శాంతి సమయాలలో పరమ వీరచక్ర కు సమానం. పరమ వీర చక్ర కేవలం త్రివిధ దళాలలో పని చేసే వారికి మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది, కానీ అశోక్ చక్ర మాత్రం ఏ భారతీయనికైనా పురస్కరించవచ్చు. పరమ వీర చక్రకు మాదిరి గానే అశోక్ చక్ర కూడా చనిపోయిన తరువాత కూడా పురస్కరించవచ్చు. పురస్కార గ్రహీతల కు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి అనేక భత్యాలు అందచేయబడతాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు కూడా ఇలాంటి భత్యాలు అందిస్తున్నాయి. పరమ వీర చక్ర 26 జనవరి 1950 (గణతంత్ర దినోత్సవం)న భారత రాష్ట్రపతి చే స్థాపించబడింది. కానీ ఈ పురస్కారం 15 ఆగస్ట్ 1947 (స్వతంత్ర దినోత్సవం) నుండి పరిగణనలో ఉన్నటు చట్టం స్థాపించబడింది. ఈ పురస్కారం త్రివిధ దళాలకు సంబంధించిన ఏ సైనికుడికైనా మరియు సైన్య అధికారుడికైనా అందించవచ్చు. ఒక సైనికుడికి రెండోసారి ఈ పురస్కారం అందచేయబడితే పరమ వీర చక్ర రిబ్బన్ కు ఒక గీత జమ చేయబడుతుంది.

(ఇంకా…)