వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2020 43వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
టిగ్ వెల్డింగు
US Navy 090715-N-5821P-002 Aviation Support Equipment Technician Airman Anthony Hammond performs tungsten inert gas welding during a training evolution.jpg
టిగ్ అనేది టంగ్‍స్టన్ ఇనెర్ట్ గ్యాసు వెల్డింగు కు సంక్షిప్త ఆంగ్లపదము. టంగ్‍స్టన్ లోహకడ్డీని ఆర్కును సృష్టించు ఎలక్ట్రోడుగా వినియోగిస్తూ, వెల్డింగు సమయంలో అతుకబడు లోహాభాగాలు ఆక్సీకరణకు లోనుకాకుండా నిరోధించుటకు ఆర్గాను లేదా హీలియము వంటి జడవాయువులను వినియోగించు వెల్డింగు ప్రక్రియ. ఈ వెల్డింగు ప్రక్రియను జి.టి.ఎ.డబ్లూ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. ఈ వెల్డింగు విధానం ఒక విధంగా అభివృద్ధిపరచిన కార్బను ఆర్కువెల్డింగు విధానమని చెప్పవచ్చును. కార్బను ఆర్కువెల్డింగు విధానంలో కర్బనపు కడ్డీని ఆర్కు కల్గించు ఎలక్ట్రోడుగా వాడి, లోహాలను అతుకుటకు ప్రత్యేకంగా పూరక లోహ కడ్డీని వాడినట్లే, టిగ్ వెల్డింగులో కూడా టంగస్టన్ లోహకడ్డీని ఆర్కు ఏర్పరచుటకు మాత్రమే వాడి, లోహాలను ప్రత్యేకంగా మరో లోహాపూరక కడ్డీతో అతికిస్తారు. టిగ్ వెల్డింగులో లోహపూరక కడ్డీపై ఎటువంటి స్రావకము వుండదు. టిగ్ వెల్డింగును కూడా కార్బను ఆర్కువెల్డింగు వలె ఏకముఖ విద్యుత్తు (డి.సి) ను వినియోగిస్తారు. టిగ్ వెల్డింగులో పూరకలోహక కడ్డీలు మెటల్ ఆర్కువెల్డింగు ఎలక్ట్రొడుల వలె నిర్ధిష్టమైన పొడవు వుంటాయి. టిగ్ వెల్డింగులోనిఎలక్టొడుగా వాడు టంగ్‌స్టన్ ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత చాలాఎక్కువ (3422 0C).అందుచే వెల్డింగుసమయంలో టంగ్‌స్టను ఎలక్ట్రొడు అరుగుదల చాలాతక్కువ. అందుచే టంగ్‌స్టను ఎలక్ట్రోడు అరగని/ నాన్‌ కంజ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడు. అయితే చాలాకాలం వాడిన తరువాత కొద్దిమేర అరుగుదల వుంటుంది.
(ఇంకా…)