వికీపీడియా:చరిత్రలో ఈ రోజు/డిసెంబరు 15

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
BAPU WIKIPEDIA.png
  • 1903: రైటు సోదరులు తయారుచేసిన విమానం మొదటిసారి ఎగిరింది.
  • 1933: ప్రముఖ చిత్రకారుడు బాపు జననం. (మ.2014)(చిత్రంలో)
  • 1959: ప్రముఖ స్వాతంత్ర్యోద్యమ నాయకుడు, డా.భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య మరణం (జ.1880).
  • 2014: ప్రసిద్ధ తెలుగు సినిమా సంగీత దర్శకుడు చక్రి మరణం. (జ.1974).