వికీపీడియా:నిర్వాహకుల పనుల సమీక్ష/కె.వెంకటరమణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వాడుకరి:K.Venkataramana నిర్వాహకుడిగా చేసిన పనుల సమీక్షలకు ప్రవేశ పేజీ ఇది. వికీపీడియా:నిర్వాహకత్వ హక్కుల ఉపసంహరణ లో పేర్కొన్న విధానం ప్రకారం ప్రతి ఆరు నెలలకూ చేసే సమీక్షలకు, లింకులు ఈ పేజీలో చూడవచ్చు.

ఈ సమీక్ష ఎవరైనా చెయ్యవచ్చు. ఎవరు చేస్తే వారు ఆ సమీక్ష పేజీకి ఇక్కడ లింకు ఇచ్చి, లింకు పక్కనే బ్రాకెట్లో తమ పేరు రాయవలసినది. సంతకమైనా చెయ్యవచ్చు.

  1. 2019 ఏప్రిల్ నుండి 2019 సెప్టెంబరు (స్వీయ సమీక్ష)
  2. 2019 అక్టోబరు - 2020 మార్చి (స్వీయ సమీక్ష)
  3. 2020 ఏప్రిల్ - 2020 సెప్టెంబరు (స్వీయ సమీక్ష)