వికీపీడియా:పంచాయితీ గ్రామాలు - రెవెన్యూ గ్రామాలు/పెంటపాడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పెంటపాడు మండలంలోని గ్రామాలు ఇలా ఉన్నాయి.

గ్రామ పంచాయితీలు[మార్చు]

 1. జట్లపాలెం
 2. మౌంజీపాడు
 3. పడమర విప్పర్రు
 4. పరిమెళ్ళ
 5. యానాలపల్లె
 6. ఉమామహేశ్వరం
 7. పెంటపాడు
 8. కస్పపెంటపాడు
 9. ఆకుతీగపాడు
 10. ముదునూరు (పెంటపాడు)
 11. దర్శిపర్రు
 12. ప్రత్తిపాడు (పెంటపాడు మండలం)
 13. అలంపురం
 14. రాచర్ల (పెంటపాడు)
 15. వల్లూరుపల్లె (పెంటపాడు)
 16. బోడపాడు (పెంటపాడు)
 17. రావిపాడు (పెంటపాడు)
 18. బీ.కొండెపాడు
 19. కోరుమిల్లి (పెంటపాడు)
 20. చింతపల్లె
 21. మీనవల్లూరు
 22. రామచంద్రపురం (పెంటపాడు)

రెవెన్యూ గ్రామాలు[మార్చు]

 1. ఆకుతీగపాడు
 2. అలంపురం
 3. బీ.కొండెపాడు
 4. బోడపాడు
 5. చింతపల్లె
 6. దర్శిపర్రు
 7. దేవరచెరువు ఖండ్రిక
 8. జట్లపాలెం
 9. కస్పా పెంటపాడు
 10. కోరుమిల్లి
 11. మీనవల్లూరు
 12. ముదునూరు
 13. నరసింహ అప్పారావు పురం
 14. పడమరవిప్పర్రు
 15. పరిమెళ్ళ
 16. పెంటపాడు
 17. రాచెర్ల
 18. రావిపాడు
 19. ఉమామహేశ్వరం
 20. వల్లూరుపల్లి
 21. యానాలపల్లె
 22. ప్రత్తిపాడు

మూలాలు[మార్చు]