వికీపీడియా:పైపు లింకు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పైపు లింకు అనేది ఒక వికీపీడియా లింకే. అయితే లింకు ఏ పేజీకైతే ఇచ్చామో ఆ పేజీ పేరు, లింకు పేరు వేరు వేరుగా ఉంటాయి. మామూలు లింకులా కాక దీనిలో రెండు పదాలు ఉంటాయి. ఈ రెండు పదాలను పైపు గుర్తుతో వేరు చేసి రాస్తాం - [[హైదరాబాదు|రాజధాని]] - ఇలాగ. అంచేత దీనికి పైపు లింకు అని పేరు వచ్చింది. ఉదాహరణకు, [[హైదరాబాదు|రాజధాని]] అనేది రాజధాని గా కనిపిస్తుంది, కానీ లింకు మాత్రం హైదరాబాదు పేజీకి వెళ్తుంది.

ఉపయోగం[మార్చు]

వాక్యంలో ఎక్కడైనా ఒక పదానికో పదబంధానికో లింకును ఇచ్చేటపుడు వాక్యంలోని ఆ పదబంధాన్ని మార్చనక్కరలేకుండా లింకును ఇచ్చేందుకు పైపు లింకు వాడతాం. దీని అవసరం కింది సందర్భాలలో వస్తుంది:

  1. లింకు ఇస్తున్న పేజీ పేరు యథాతథంగా వాక్యంలో ఇమడనపుడు,
  2. ఆ పదానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నపుడు (అయోమయ నివృత్తి పేజీలోని ఖానాపూర్ ఉదాహరణ చూడండి).

To create the pipe ("|") character press (SHIFT + BACKSLASH) on English-layout and other keyboards. For full details on how to use this feature, see m:Help:Piped link.

There is disagreement about whether it is appropriate to pipe year numbers to "year-in-x" articles (such as [[2006 in sports|2006]]). According to the Wikipedia Manual of Style:

Another possibility is to link to a more specific article about that year, for example [[2006 in sports|2006]], although some people find this unintuitive because the link leads to an unexpected destination.

Piped year links should not be used when the date is a full date, including the day and the month, because it stops readers' date preferences working. For example, do not write [[5 August]] [[2006 in sports|2006]] or [[August 5]], [[2006 in sports|2006]].

It is not necessary to pipe links simply to avoid redirects. The number of links to a redirect page can be a useful gauge of when it would be helpful to spin off a subtopic of an article into its own page.

Given the option to pipe a link or to "blend" an affix, preferred style is to use a blended affix. For example, the suffix "-ation" can be added to the end of the linked Public transport to create an unpiped link to [[Public transport]]ation, which displays as Public transportation.

Intuitiveness[మార్చు]

Keep piped links as intuitive as possible. Do not use piped links to create "easter egg links", that require the reader to follow them before understanding what's going on. For example, do not write this:

...and by mid-century the puns and sexual humor were (with only a few [[Thomas Bowdler|exceptions]]) back in to stay.

The readers will not see the hidden reference to Thomas Bowdler unless they click on the piped exceptions link — in a print version, there is no link to select, and the reference is lost. Instead, reference the article explicitly:

...and by mid-century the puns and sexual humor were (with only a few exceptions; ''see'' [[Thomas Bowdler]]) back in to stay.

Similarly:

Categories[మార్చు]

In the case of a category link, a piped link serves to sort the article alphabetically within the category. For example, to place Albert Einstein in వర్గం:Physicists, you can link the article to [[వర్గం:Physicists|Einstein, Albert]], and the category will then alphabetize him under Einstein rather than Albert.

Templates[మార్చు]

The pipe character is also used when supplying parameters to templates; this is not the same thing as a piped link.

See also[మార్చు]