వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఎన్నికలు/నియోజకవర్గ పటముల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవ్ చే 2009 లో తయారు చేయబడిన నియోజకవర్గ పటముల జాబితా[మార్చు]

పటముల అందుబాటు: 23.1 శాతం (68/(175+119)

File name Date Size Uploader's name
File:Chinatalapudi_assembly_constituency.svg 2009-05-01 19:38:28 272067 User:Dev
File:Polavaram_assembly_constituency.svg 2009-05-01 19:35:03 284029 User:Dev
File:Gopalapuram_assembly_constituency.svg 2009-05-01 19:31:41 262950 User:Dev
File:Eluru_assembly_constituency.svg 2009-05-01 19:27:24 151715 User:Dev
File:Denduluru_assembly_constituency.svg 2009-05-01 19:25:54 232309 User:Dev
File:Tadepalligudem_assembly_constituency.svg 2009-05-01 19:23:42 240272 User:Dev
File:Tanuku_assembly_constituency.svg 2009-05-01 19:21:19 230664 User:Dev
File:Bhimavaram_assembly_constituency.svg 2009-04-26 07:39:17 228644 User:Dev
File:Narsapuram_assembly_constituency.svg 2009-04-26 07:36:34 227975 User:Dev
File:Palacole_assembly_constituency.svg 2009-04-26 07:33:40 238309 User:Dev
File:Achanta_assembly_constituency.svg 2009-04-26 07:30:55 232287 User:Dev
File:Nidadavole_assembly_constituency.svg 2009-04-26 07:27:20 240710 User:Dev
File:Chittoor_district_assembly_constituencies.svg 2009-04-03 19:47:43 408438 User:Dev
File:Tirupati_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:40:52 217721 User:Dev
File:Chandragiri_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:39:11 300879 User:Dev
File:Palamaneru_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:30:09 275584 User:Dev
File:Pootalapattu_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:27:04 292452 User:Dev
File:Chittoor_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:24:38 237806 User:Dev
File:Gangadaranellore_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:22:54 326402 User:Dev
File:Nagari_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:19:49 282369 User:Dev
File:Satyavedu_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:16:53 328870 User:Dev
File:Srikalahasti_assembly_constituency.svg 2009-04-03 19:11:36 279848 User:Dev
File:Punganuru_assembly_constituency.svg 2009-04-03 18:59:34 285546 User:Dev
File:Tamballapalem_assembly_constituency.svg 2009-04-03 18:53:57 340299 User:Dev
File:Peeleru_assembly_constituency.svg 2009-04-03 18:47:23 293607 User:Dev
File:Madanapalle_assembly_constituency.svg 2009-03-28 17:27:17 269501 User:Dev
File:Kuppam_assembly_constituency.svg 2009-03-28 17:19:33 284232 User:Dev
File:Asifabad_assembly_constituency.svg 2009-03-28 17:03:02 308082 User:Dev
File:Mudhol_assembly_constituency.svg 2009-03-28 16:37:47 254836 User:Dev
File:Nirmal_assembly_constituency.svg 2009-03-28 16:30:37 251341 User:Dev
File:Boath_assembly_constituency.svg 2009-03-28 16:11:45 283129 User:Dev
File:Adilabad_assembly_constituency.svg 2009-03-28 15:55:21 232673 User:Dev
File:Khanapur_assembly_constituency.svg 2009-03-28 15:42:12 246740 User:Dev
File:Mancherial_assembly_constituency.svg 2009-03-28 14:20:18 243890 User:Dev
File:Bellampalli_assembly_constituency.svg 2009-03-28 14:04:16 273752 User:Dev
File:Chennur_assembly_constituency.svg 2009-03-28 13:36:05 247934 User:Dev
File:Sirpur_assembly_constituency.svg 2009-03-28 13:12:27 263906 User:Dev
File:Shadnagar_assembly_constituency.svg 2009-03-28 12:43:29 288377 User:Dev
File:Nagarkarnool_assembly_constituency.svg 2009-03-28 12:42:51 313084 User:Dev
File:Kollapur_assembly_constituency.svg 2009-03-28 12:42:23 306794 User:Dev
File:Kalvakurti_assembly_constituency.svg 2009-03-28 12:41:54 304838 User:Dev
File:Achampeta_assembly_constituency.svg 2009-03-28 12:41:16 311485 User:Dev
File:Alampur_assembly_constituency.svg 2009-03-17 19:22:29 298340 User:Dev
File:Vanaparti_assembly_constituency.svg 2009-03-16 20:51:20 301411 User:Dev
File:Maktal_assembly_constituency.svg 2009-03-16 20:43:49 304788 User:Dev
File:Jadcharla_assembly_constituency.svg 2009-03-15 20:19:02 303292 User:Dev
File:Devarakadra_assembly_constituency.svg 2008-09-26 20:46:01 325585 User:Dev
File:Jadcherla_assembly_constituency.svg 2008-09-26 20:40:43 292177 User:Dev
File:Narayanapeta_assembly_constituency.svg 2008-09-26 20:35:53 305066 User:Dev
File:Kodangal_assembly_constituency.svg 2008-09-26 20:30:08 315244 User:Dev
File:Mahbubnagar_assembly_constituency.svg 2008-09-26 18:20:30 283001 User:Dev
File:Gadvala_assembly_constituency.svg 2008-09-21 07:06:17 270532 User:Dev
File:Tabuku_assembly_constituency.svg 2008-09-19 20:20:49 231435 User:Dev
File:Undi_assembly_constituency.svg 2008-09-19 20:02:57 236355 User:Dev
File:Ungutur_assembly_constituency.svg 2008-09-19 19:20:33 250881 User:Dev
File:Kovvur_assembly_constituency.svg 2008-09-19 19:15:34 236021 User:Dev
File:Nidavole_assembly_constituency.svg 2008-09-14 20:45:50 140349 User:Dev
File:Kovvur_assembly_constituency_mandals.svg 2008-09-14 12:01:36 14888 User:Dev
File:Kovvur_assembly_constituency.png 2008-09-07 17:09:40 36610 User:Dev
File:Srikalahasti_assembly_constituency.png 2008-07-11 20:27:07 15699 User:Dev
File:Satyavedu_assembly_constituency.png 2008-07-11 20:14:41 15828 User:Dev
File:Nagari_assembly_constituency.png 2008-07-11 19:57:29 15966 User:Dev
File:Gangadharanellore_assembly_costituency.png 2008-07-09 21:38:16 16184 User:Dev
File:Pulivendula_assembly_constituency.png 2008-07-09 18:56:43 22974 User:Dev
File:Chittoor_assembly_constituency.png 2008-07-08 22:50:56 16262 User:Dev
File:Putalapattu_assembly_constituency.png 2008-07-08 22:43:44 16403 User:Dev
File:Palamaner_assembly_constituency.png 2008-07-08 20:32:45 16537 User:Dev
File:Kuppam_assembly_constituency.png 2008-07-08 19:48:47 16625 User:Dev