వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/సర్వోత్తమ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -7

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

సర్వోత్తమ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

సంఖ్య గ్రంథాలయ తేదీ పుస్తకంపేరు రచయిత పబ్లిషర్, ముద్రణ సంవత్సరం పేజీలసంఖ్య Call no
2400 10 Jul, 2006 మారిన జ్వాల Marana Jwala కురుమధాలి విజయలక్ష్మీ Vijayalakshmi, Kurumadhali విజయవాడ: నీలీమ పబ్లికేషన్స్, 1989 విజయవాడ: నీలిమ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Neelima publications, 1989 234p.; 21cm. 8T3 V691
2401 10 Jul, 2006 నీలి కనుల నీడలో Neelikanula Needallo కురుమధాలి విజయలక్ష్మీ Vijayalakshmi, Kurumadhali విజయవాడ: నీలీమ పబ్లికేషన్స్, 1986 విజయవాడ: నీలిమ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Neelima publications, 1986 240p.; 21cm. 8T3 V691
2402 23 Sep, 2015 స్నేహ భాన్దవి Sneha Bandhavi రవినూతల సువర్ణకన్నాన్ Suvarnakannan, Ravinuthala విజయవాడ: నీలీమ పబ్లికేషన్స్, 1986 విజయవాడ: నీలిమ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Neelima publications, 1986 190p; 20cms 8T3 Su88
2403 14 Sep, 2015 కీలు బొమ్మలు Keelu bommalu జి.వి. క్రిష్ణారావు Krishnarao, G.V. విజయవాడ సాక్యసింహ ప్రచురణలు Vijayawada: Sakyasimha prachuranalu 323p; 22cm 8T3.01 K898
2404 19 Mar, 2015 శ్రీరామ చరితామృతము Sri Rama Charitamrutamu ఈ.వేదవ్యాస Vedavyasa, E. Hyderabad: USCEFI, 1989 x,240p.; 21cm. 294.5922 V51
2405 01 May, 2007 ప్రజల ఎదురుతెన్నులు - పాలకుల తీరు తెన్నులు Prajala Edurutennulu Palakula Teerutennulu వడ్డే శోభనాదీశ్వర రావు Shobanadriswara Rao, Vadde Vijayawada: V.V.A. Prasad 352p.; 28cm. 328.31 Sh72
2406 06 Apr, 2007 కాలుష్యం Kaalushyam సి.వి.ఎస్. రాజు Raju, C.V.S. విజయవాడ నీరజ పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ: నీరజ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Neeraja publications, 1990 48p.; 18cm. 8T3 R11
2407 25 Jul, 2014 Manorama Year Book 1991 Kottayam: Malayala Manorama , 1991 800p.; 23cm. 050 M317
2408 11 Jun, 2010 బలికోరిన వజ్రాలు Bali Korina Vazraalu - 172p.; 20cm. 8T3 V559
2409 07 Jul, 2006 ఆకాశ దీపాలు Aakasa Deepaalu విజయవాడ నవసాహితి Vijayawada: Navasahithi 160p; 20cm 8T3 V519
2410 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company 132p.; 21cm. 294.5922 V581
2411 12 Apr, 2010 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company, 1980 136p.; 21cm. 294.5922 V581
2412 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company, 1980 136p.; 21cm. 294.5922 V581
2413 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company, 1980 128p.; 22cm. 294.5922 V581
2414 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company, 1980 128p.; 22cm. 294.5922 V581
2415 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company 1980 160p.; 20cm. 294.5922 V581
2416 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company, 1981 144p.; 21cm. 294.5922 V581
2417 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company, 1981 144p.; 21cm. 294.5922 V581
2418 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company 1981 144p.; 22cm. 294.5922 V581
2419 18 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company 1981 144p.; 22cm. 294.5922 V581
2420 18 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota మచిలిపట్నం:ఎమ్. శేషాచలం & కంపెనీ Machilipatnam: M.SeshaChalam & Company 1981 144p.; 22cm. 294.5922 V581
2421 27 Mar, 2015 ఎమోస్కో వచన రామాయణము Emesco Vachana Ramayanam కోట వీరాంజనేయ శర్మ Veeranjaneya Serma, Kota - 160p.; 21cm. 294.5922 V581
2422 15 Sep, 2015 మనసు ఒకరికే Manasu Okarike - 202p; 20cms 8T3 M3119
2423 22 Dec, 2006 ప్రదమ భారత స్వతంత్ర సంగ్రామము Pradhama Bharata Swatantra Sangramam 1857-1859 మాస్కొ: ప్రగతి ప్రచురణాలయం Masco: Pragathi prachuranalayamu, 1983 292p.; 28cm. 954 P883
2424 06 Sep, 2008 పిల్లలకే నా హృదయం అంకితం Pillalake Naa Hrudayamu Ankitam Sukhomlinsky, V. మాస్కొ: ప్రగతి ప్రచురణాలయం Masco: Pragathi prachuranalayamu, 1983 416p.; 23cm. Su36
2425 24 Aug, 2015 తల్లి భూదేవి Talli Bhudevi Aitmatov, Chinghiz మాస్కొ: ప్రగతి ప్రచురణాలయం Masco: Pragathi prachuranalayamu, 1983 172p.; 20cm. 891.73 Ai86
2426 18 Jul, 2006 అమ్మ Amma Maksim Gorki మాస్కొ: ప్రగతి ప్రచురణాలయం Masco: Pragathi prachuranalayamu, 1981 388p.; 26cm. 891.73 G677
2427 01 May, 2007 పురిపండా రామాయణము Puripanda Ramayanam పురిపాండ అప్పల స్వామీ Appala Swamy, Puripanda విజయవాడ: నవ జ్యోతి పబ్లికేషణ్స్ Vijayawada: Nava jyothi publications, 1981 323p.; 21cm. 294.5922 Ap48
2428 17 Aug, 2015 A Life In Our Times Galbraith, John Kenneth London: Corgi Books, 1983 579p.; 26cm. 823 G131
2429 14 Aug, 2015 The Riddle of the Self Mikhailov, F.T. మాస్కో: ప్రొగ్రస్ పబ్లిషర్స్ Moscow: Progress publishers, 1980 265p; 20cm 793.73 M5893
2430 04 Mar, 2010 An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth గాంధీ మొహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ Gandhi , Mohandas Karamchand---- అహ్మదాబాద్ : నవజీవన్ పబ్లికేసషన్స్ హౌస్ Ahmedabad: Navajeevan Publications House, 1976 xii, 404p; 24cm 923.2 G151
2431 17 Apr, 2010 Tales About Metals Venetsky,S.I. Moscow: Mir Publishers, 1981 210p.; 26cm. 549.23 V556
2432 15 Oct, 2010 S. Alexeyev Russian History in Tales మాస్కో: ప్రొగ్రస్ పబ్లిషర్స్ Moscow: Progress publishers, 1981 340p; 26cm 947 Al279
2433 15 Oct, 2010 మహాత్మా గాంధీ Mahatma Gandhi Sheean, Vincent న్యూ డిల్లీ: పబ్లికేషన్స్ డివిసన్ New delhi: Publications division, 1982 187p; 20 923.092
2434 30 Jan, 2015 Nineteen eighty- four Orwell, George : New american library, 1949 267p.; 12cm. 001 Or9
2435 24 Aug, 2015 Mother Gorky, Maxim మాస్కో: ప్రొగ్రస్ పబ్లిషర్స్ Moscow: Progress publishers, 1980 383p.; 24cm. 891.73 G677
2436 22 Sep, 2008 Witness to an Era Moraes, Frank ఢీల్లీ: వికాస్ పబ్లిసింగ్ హౌస్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1977 ix, 332p; 16cm 954 W781
2437 28 Mar, 2015 Autobiography Of a Yogi యొగానంద పరమహంస Yogananda, Paramahamsa బొంబాయ్: జైకో పబ్లిసింగ్ హౌస్ Bombay: Jaico Publishing House, 1982 vi,512p.; 22cm. 294.5092 Yo75
2438 23 Aug, 2015 Khushwant Singh's India సింగ్ రాహుల్ Singh,Rahul బొంబాయ్: ఇండియా బుక్ హౌస్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ Bombay: India Book House PVT. LTD, 1962 231p.; 19cm. 823 Si643
2439 30 Jan, 2015 Project Blue Book Newyork: Ballantine Books, 1976 423p.; 23cm. 002 P94
2440 03 Aug, 2015 Word Power Reader's Digest - 128p.; 21cm. 425 R226
2441 23 Aug, 2015 Secrets of the past New york: A berkley reader's digest book, 1980 ix,340p; 16cm 823 Se255
2442 29 Jul, 2015 Freedom Midnight Collins, Larry Newyork: Avon Books, 1975 294p.; 16cm. 323.44 C692
2443 23 Aug, 2015 The Rise and Fall of the Third Reich Shirer, William L. Toronto: Ballantine Books, 1983 xiii, 1599; 18cm 823 Sh65
2444 23 Aug, 2015 War and Peace Tolstoy, Leo Newyork: New American Library, 1968 xxvi, 1456p; 18cm 823 T588
2445 17 Aug, 2015 Roots Haley , Alex---- London: Pan Books, 1974 672p; 22cm 823 H137
2446 30 Jul, 2015 Kissinger: The Incomplete Diplomat Kamath, M.V. బొంబాయ్: జైకో పబ్లిసింగ్ హౌస్ Bombay: Jaico Publishing House, 1975 367p.; 22cm. 320.92 K128
2447 14 Apr, 2015 Bhagavad - Gita Asitis Grace, His Divine న్యూయార్క్ : ది భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ New York: The bhaktivedanta book trust, 1975 xix,330p.; 22cms 294.5924 G753
2448 14 Aug, 2015 The Tragedy of Hamlet Shakespeare, William New York: Magnum Easy Eye Books, 1968 281p; 16cm 821 Sh15
2449 23 Aug, 2015 The Russians Smith, Hedrick London: Sphere books ltd, 1973 639p; 16cm 823 Sm511
2450 29 Jul, 2015 The Long March 1935 Wilson, Dick England: Penguin Books , 1977 380p; 18cm 320.532 W691
2451 27 Jul, 2015 Sri Venkateswara పిడతాల సీతాపతి Sitapati, Pidatala బొంబాయ్: భారతీయ విద్యా భవన్ Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1977 215p.; 21cm. 294.5 Si86
2452 04 Aug, 2015 What is the theory of relativity Landau, L Moscqow: Mir publishers, 1976 60p; 20cm 530.11 L231
2453 11 Apr, 2015 Sevan best books Bombay: Rdi print & publishing pvt. ltd, 1984 206p.; 20cms 082 Se83
2454 15 Aug, 2015 The Bedside Book Of Laughter Canada: The Reader's Digest Association LTD, 1967 207p.; 21cm. 823 B391
2455 20 Mar, 2011 అమరావతి Amaravati Sarkar,H. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1980 50p.; 25cm. Sa737
2456 11 Sep, 2015 The Fifth Horseman Collins, Larry న్యూ ఢీల్లీ: వికాస్ పబ్లిసింగ్ హౌస్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1981 394p.; 21cm. 8T2 C692
2457 22 Sep, 2008 నాగార్జున కొండ Nagarjunakonda Sarkar,H. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1980 79p.; 24cm. 930.1 Sa73
2458 27 Mar, 2010 The Discovery Of India జవహార్ లాల్ నెహ్రు,Nehru, Jawaharlal న్యూడీల్లీ: జవహార్ లాల్ నెహ్రూ మెమౌరియల్ ఫండ్ New Delhli: Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 1983 582p.; 28cm. 920.92 N329
2459 18 Mar, 2011 Karl Marx Marx, Karl మాస్కో: ప్రొగ్రస్ పబ్లిషర్స్ Moscow: Progress publishers, 1973 674p.; 26cm. 335.409 2 M3691
2460 22 Sep, 2008 Advanced history of india కె.ఎ. నీలకాంత శాస్త్రి Nilakanta sastri, K.A. Bombay: Allied publishers 874p; 24cm 934 N292
2461 22 Mar, 2010 Jawaharlal Nehru:An autobiography జవహార్ లాల్ నెహ్రు Jawaharlal Nehru---- న్యూడీల్లీ: జవహార్ లాల్ నెహ్రూ మెమౌరియల్ ఫండ్ New Delhli: Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 1982 xvi,623p; 22 954.092 N315
2462 22 Sep, 2008 History Of America S. Miller, Charles Newyork: John Willey, 1971 415p.; 23cm. 970 M612
2463 22 Sep, 2008 History of America Miller, Charles S. New york: John wiley&sons, 1971 xi,464p; 26 973 M6121
2464 20 Oct, 2008 Roses in december-An Autobiography Chagla, M.C. బొంబాయ్: భారతీయ విద్యా భవన్ Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1977 xiv,532p; 18cm 932.092 C3468
2465 20 Oct, 2008 Books That Changed The World DownsB,Robert London: New American Library, 1956 199p.; 10p. 909 D759
2466 24 Aug, 2015 Russian and soviet stories Ostoyevsky, F.D మాస్కో: ప్రొగ్రస్ పబ్లిషర్స్ Moscow: Progress publishers, 1981 374p.; 10cm. 891.73 Os7
2467 30 Jul, 2015 Basic Writings of S.Radhakrishnan McDermott,Robert A. బొంబాయ్: జైకో పబ్లిసింగ్ హౌస్ Bombay: Jaico Publishing House, 1970 329p.; 18cm. 341.1 M4598
2468 28 Mar, 2015 O Jerusalem! Collins, Larry న్యూఢీల్లీ: వికాస్ పబ్లిసింగ్ హౌస్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1972 416p.; 18cm. 294.5923 C6921
2469 30 Dec, 2008 Story of my life Dayan, Moshe Landon: Sphere books limited, 1978 656p.; 20cms 920 D33
2470 21 Aug, 2015 The palace guard Rather Dan Newyork: Warner paperback Library, 1974 370p.; 18cm. 823 R188
2471 04 Aug, 2015 Figuring the joy of numbers Shakuntala Devi : Coronet books, 1979 156p; 20 510 Sh159
2472 23 Aug, 2015 The Story of Mankind Willem Van Loon, Hendrik New York: Pocket Books, 1973 560p; 20cm 823 W666
2473 17 Aug, 2006 రహస్త్రాంత్రి Rahastantri Mohana Prasad, Vegunta విజయవాడ: వేగుంట మౌహన ప్రసాద్ Vijayawada: Vegunta Mohana Prasad, 1991 166p.; 28cm. 8T1 M726
2474 01 Aug, 2015 ఈనాడు ప్రతిభ Eenadu Pratibha హైదరాబాద్ : ఉషోదయ పబ్లికేషన్స్ Hyderabad: Ushodaya Publications, 1991 238p.; 22cm. 378.16 Ee61
2475 30 Jul, 2015 తనను గురించి నెహ్రూజీ Tananu Gurinchi నెహ్రూజీ Nehrujee నెహ్రూజీ Nehrujee విజయవాడ : ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Premchand Publications, 1967 268p.; 21cm. 320.92 N315
2476 23 Sep, 2008 ఆత్మకథ Atma Katha రాజేంద్ర ప్రసాద్ Rajendra Prasad విజయవాడ : ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Premchand Publications, 1965 xiv,820p.; 26cm. 923.1092 R137
2477 03 Apr, 2007 శ్రీరామరాయ వాస్తు శాస్త్రము Sri Rama Raya Vastu Sastramu ముద్రగాడ రామారావు Ramarao, Mudrageda విజయవాడ: ముద్రగడ రామారావు Vijayawada: Mudrageda Ramarao , 1986 255p.; 24cm. 722.44 R141
2478 21 Dec, 2006 కట్నం హత్యలను ఆపేదెలా ? Katnam Hatyalni Apedela ? ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla విజయవాడ: స్వీట్ హొమ్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sweet Home Publications, 1988 175p.; 17cm. 8T3 R.162
2479 20 Sep, 2015 అక్షర యజ్ఞం 2 Akshara Yaganam -II సూర్యదేవర రామ్మొహన రావు Ramohana Rao,Suryadevara : Madhupriya, 1989 242p; 20cms 8T3 R1403
2480 30 Jun, 2006 మదర్ ఇండియా Mother India శతవాహన Sathavahana - 328p.; 20cms. 8T3 Sa82
2481 13 Apr, 2009 రత్తాలు రాంబాబు Ratthalu-Rambabu రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి Viswanadhasastri, Rachakonda - 238p; 20cms 8T3 V8299
2482 25 Sep, 2015 రత్తాలు రాంబాబు Ratthalu-Rambabu విశ్వనాధ సత్యనారాయణ Viswanatha Satyanarayana విజయవాడ: అరుణ పబ్లిసింగ్ హౌస్ Vijayawada: Aruna publishing house, 1987 234p.; 20cm. 8T3 V829
2483 23 Jun, 2006 రత్తాలు రాంబాబు Ratthalu-Rambabu విశ్వనాధ సత్యనారాయణ Viswanatha Satyanarayana విజయవాడ: అరుణ పబ్లిసింగ్ హౌస్ Vijayawada: Aruna publishing house, 1977 246p.; 21cm. 8T3 V829
2484 07 Jul, 2006 దంపతులారా వర్ధిల్లండి Dampathulaara Vardhillandi గిరిజ శ్రీ భగవాన్ Girija Sri Bhagavan విజయవాడ: సుబ్రహ్మణ్యం Vijayawada: Subrahmanyam, 1986 232p; 20cm 8T3 G443
2485 07 Jul, 2006 పెళ్ళయాక చూడు Pellayaka chudu గిరిజ శ్రీ భగవాన్ Girija Sri Bhagavan గుంటూర్: శ్రీ శ్రీనీవాస పబ్లిసింగ్ హౌస్ Guntur: Sri srinivasa publishing house, 1986 250p.; 21cm. 8T3 G443
2486 28 Jun, 2010 City Lights - 326p.; 20cms 8T3.01 C498
2487 30 Mar, 2010 జాతి రత్నాలు Jaati Ratnalu బి.వి.పట్టాభీరామ్ Pattabhiram, B.V. విజయవాడ: శ్రీ మహలక్ష్మీ పబ్లిసింగ్ హౌస్ Vijayawada: Sri Mahalakshmi Publishing house, 1989 236p.; 21cm. 920.92 P277
2488 17 Mar, 2007 జాషువా Jashua త్రిపురనేణి సుబ్బరావు Subbarao, Tripuraneni హైదరాబాద్: తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం Hyderabad: Telugu viswavidyalayam, 1990 46p; 20cms 8T0.92 Su14
2489 19 Mar, 2007 అడుగుజాడ గురజాడ Adugujada- Gurajada కె.బాబు రావు Babu Rao, K. హైదరాబాద్: బాల విజ్ఞాన ప్రచురణలు Hyderabad: Bala vignana prachuranalu, 1990 59p.; 18cm. 8T3.2 B119
2490 04 Sep, 2015 ప్రతి ద్వని Prati Dvani హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1989 249p.; 21cm. 8T1.008 P8875
2491 31 Aug, 2015 శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనలు Sri Tyaga Raja Keertanalu మచిలీపట్నం: త్రివేణి పబ్లిషర్స్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ మచిలిపట్నం: త్రివేణి పబ్లిషర్స్ Machilipatnam: Triveni Publishers PVT LTD, 1985 80p.; 18cm. 8T1 Sr31
2492 21 Dec, 2006 స్త్రీ స్వేచ్చ Sthri Swetcha ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla విజయవాడ: స్వీట్ హౌమ్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sweet home Publications, 1984 168p.; 20cm. 894.8273 R162
2493 30 Aug, 2015 బంగారి మామ పాటలు Bangari Mama Patalu Venkata Rathnam, Konakalla జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ Jayanthi Pubications Publications, 1987 82p.; 22cm. 8T1 V559
2494 19 Sep, 2015 జానకి విముక్తి Janaki vimukthi-1 ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla Hyderabad: Sweet home, 1977 126p; 20cm 8T3 R162
2495 19 Jun, 2006 జానకి విముక్తి Janaki Vimukthi-3 ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla విజయవాడ: స్వీట్ హౌమ్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sweet home Publications, 1982 337p; 20cm 8T3 R162
2496 07 Jul, 2006 న్యాయానికి అటు ఇటు Nyayaniki Atuu-Ituu కొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు Venugopalarao, Kommuri Vijayawada: Delux, 1986 292p; 20cm 8T3 V569
2497 11 Jun, 2010 సగటు మనిషి Sagatu manishi ఆది విష్ణు Aadi vishnu Vijayawada: Delax, 1985 224p; 20cm 8T3 Aa23
2498 13 Apr, 2009 గుప్పెడు వెలుగు Gupedu Velugu కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు Kommuri Venugopala Rao - 398p; 20cms 8T3 V569
2499 21 Jun, 2006 మంచం కింద మరచెంబు Mancham Kinda Marachembu సీతా పురాణం Sita, Puranam Tenali: Sita Books, 1988 204p.; 20cm. 8T3.01 Si86
2500 26 Sep, 2015 నిర్దోషి Nirdhoshi దేవినేని ఉషా దేవీ Usha, Devineni - 242p.; 21cm. 8T3 Us3
2501 20 Sep, 2015 అనితర సాధ్యుడు Anitara Saadyudu - 374p.; 18cm. 8T3 R141
2502 19 Jun, 2006 స్వీట్ రివెంజ్ Sweet Revenge-1 యర్రంశెట్టి సాయి యర్రంశెట్టి సాయి Sai, Yarramsetti---- విజయవాడ: మధుప్రియ పబ్లికేసషన్స్ Vijayawada: Madhu priya publlications, 1989 302p.; 22cm. 8T3 Sa21
2503 22 Jun, 2006 కాఖీవనం Khakee vanam కె.ఎన్.వై.పతంజలి Pathanjali, K.N.Y. విజయవాడ: శ్రీ వంసీ క్రిష్ణ Vijayawada: Sri vamsi krishna, 1987 203p; 20cm 8T3 P271
2504 15 Sep, 2015 నవ్వితే నవరత్నాలు Navvetee nav ratnalu మల్లిక Mallika - 216p; 20cm 8T3 M296
2505 15 Sep, 2015 అతడు ఆమె మనం Athadu-Aame:Manam Olga Vijayawada: Navodaya, 1983 101p; 20cm 8T3 OL2
2506 23 Sep, 2015 రాక్షస నీడ -1 Rakshasa needa-1 వాసిరెడ్ది సీతాదేవి Seetadevi, Vasireddi - 330p; 20cm 8T3 Si86
2507 23 Jun, 2006 రాక్షస నీడ -2 Rakshasa needa-2 వాసిరెడ్ది సీతాదేవి Seetadevi, Vasireddi విజయవాడ: నవజ్యోతి Vijayawada: Navajyothi, 1986 248p; 20cm 8T3 Si86
2508 26 Aug, 2006 దేవాలయాలమీద బూతుబొమ్మలెందుకు Devalayala Meeda Bhuthu Bommalenduku ? తాపీ ధర్మారావు Taapi Dharma Rao విజయవాడ: విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ Vijayawada: Visalandra Publishig house, 1991 86p.; 21cm. 294.5 D536
2509 25 Sep, 2015 వసంత గీతం Vasantha Geetham దేవినేని ఉషా దేవి Vusha,Devineni : Gopichand, 1986 242p; 22cms 8T3 V985
2510 22 Jun, 2006 అగ్నిసాక్షి Agni sikha లల్లా దేవి Lalla devi విజయవాడ: శ్రీ విజయ లక్ష్మీ Vijayawada: Sri vijaya lakshmi, 1983 135p; 20cm 8T3 L155
2511 09 Apr, 2010 మీరైతే ఏమి చేస్తారు Meeriathe Emi Chestaru ? మాదిరెడ్డి సులోచన Madireddy Sulochana - 200p.; 21cm. 8T3 Su58
2512 30 Jun, 2006 కాలుతున్న పూలతోట Kaaluthunna poolathoya శతవాహన Sathavahana విజయవాడ: శ్రీ వంసీ క్రిష్ణ Vijayawada: Sri vamsi krishna, 1989 299p; 20cm 8T3 Sa82
2513 25 Sep, 2015 మిష్టర్ వి Mr 'V' మల్లాది వేంకటక్రిష్ణ మూర్తి Venkatakrishnamurthy, Malladi Hyderabad: Lipi publishing house 264p.; 21cm. 8T3 V559
2514 11 Jun, 2010 డిల్లీ మజిలీలు-1 Delhi majileelu-1 బలివాడ కాంతా రావు Kantha Rao, Balivada---- విజయవాడ: నవజ్యోతి Vijayawada: Navajyothi, 1984 248p; 20cm 8T3 K134
2515 11 Jun, 2010 డిల్లీ మజిలీలు-2 Delhi majileelu-2 బలివాడ కాంతా రావు Kantha Rao, Balivada---- విజయవాడ: నవజ్యోతి Vijayawada: Navajyothi, 1984 252p; 20cm 8T3 K134
2516 15 Sep, 2015 ఆచారి అమెరికా యాత్ర Achari America Yathra దాసరి నారయణ రావు Narayanarao, Dasari విజయవాడ: గురు పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Guru publications, 1989 262p.; 21cm. 8T3 N164
2517 30 Aug, 2015 శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనలు Sri Tyagaraja Keertanalu మచిలిపట్నం: త్రివేణి పబ్లిషర్స్ Machilipatnam: Triveni Publishers, 1989 80p.; 15cm. 8T1 Sr38
2518 11 Jun, 2010 అద్భుత ప్రపంచం Adbhuta prapancham బి.వి.పట్టాభిరామ్ Pattabhiram,B.V. విజయవాడ: నవోదయ పబ్లిషర్స్ Vijayawada: Navodaya publishers, 1984 195p.; 20cm. 8T3 P277
2519 03 Jul, 2006 ఎలకలోస్తున్నాయి జాగ్రత్త Yelakalostunnai, Jagratta! ఎన్. అర్. నంది Nandi, N. R. విజయవాడ: పల్లవి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Pallavi Pubs., 1984 236p.; 20cms. 8T3 N153
2520 20 Sep, 2015 చలం సాహిత్యం Chalam Sahityam ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla విజయవాడ: స్వీట్ హౌమ్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sweet home Publications, 1982 144p.; 18cm. 8T3 R162
2521 15 Sep, 2015 రాగం తానం పల్లవి Raagam Thaanam Pallavi విజయవాడ: నాగేశ్వరి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Nageswari publications, 1979 204p; 20cm 8T3 L154
2522 20 Sep, 2015 రామాయణ విష వృక్షం Ramayana Visha Vruksham ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla విజయవాడ: స్వీట్ హౌమ్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sweet home Publications, 1987 586p.; 21cm. 8T1.11 R162
2523 04 Sep, 2015 రామాయణ విష వృక్షం Ramayana Visha Vruksham ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla : Ranganayakamma 682p; 22cm 8T1.11 R162
2524 14 Jul, 2008 కుటుంబరావు సాహిత్యం Kutumbarao Sahityam కుటుంబ రావు Kutumba Rao హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandhra Publishing House, 1988 448p; 22cm 8T3 K969
2525 14 Sep, 2015 కుటుంబరావు సాహిత్యం Kutumbarao Sahityam కేతు విశ్వనాథ రెడ్ది Viswanadha Reddy, Kethu విజయవాడ: చంద్రం బిల్ద్ంగ్స్ Vijayawada: Chandram buildings, 1984 xviii,483p.; 24cm. 8T3 K968
2526 25 Aug, 2015 కుటుంబరావు సాహిత్యం Kutumbarao Sahityam కుటుంబ రావు Kutumba Rao హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandhra Publishing House, 1989 566p; 22cm 8T0 K969
2527 18 Dec, 2006 డాక్టర్ లేని చోట Doctor Leni Chota Verner, Devid హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ Hyderabad: Hyderabad Book Trust, 1990 420p.; 33cm. 616.0252 V594
2528 02 May, 2007 ధన్వంతరి నిఘంటువు Dhanvantari Nighantuvu కామ శాస్త్రులు Kama Sastrulu రాజమండ్రి: ఎ.బి.ఎస్. పబ్లిషర్స్ Rajahmundry: A.B.S. Publishers, 1989 280p.; 28cm. 651.532 Kama.-128
2529 08 Jul, 2015 సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ Sarvepally Radha Krishnan గుంటపల్లి రామారావు Rama Rao, Guntupally హైదరాబాద్: తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం Hyderabad: Telugu Viswavidhyalayam, 1988 47p.; 20cm. 923.2 R141
2530 27 Aug, 2015 సి.ఆర్.రెడ్డి C.R.Reddy మధురాంతకం రాజారాం Rajaram, Madhuranthakam హైదరాబాద్: తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం Hyderabad: Telugu Viswavidhyalayam, 1990 72p; 20cms 8T0.92 R137
2531 18 Aug, 2006 సమగ్ర ఆంద్ర సాహిత్యం Samagra Andhra Sahityam ఆరుద్ర Aarudra విజయవాడ: ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ Vijayawada: Prajasakthi Book House, 1990 312p.; 26cm. 8T0.92 Aa76
2532 18 Aug, 2006 సమగ్ర ఆంద్ర సాహిత్యం Samagra Andhra Sahityam (vol.3) ఆరుద్ర Aarudra విజయవాడ: ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ Vijayawada: Prajasakthi Book House, 1990 433p.; 26cm. 8T0.09 Aa76
2533 18 Aug, 2006 సమగ్ర ఆంద్ర సాహిత్యం Samagra Andhra Sahityam ఆరుద్ర Aarudra విజయవాడ: ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ Vijayawada: Prajasakthi Book House, 1990 xii, 368p.; 26cm. 8T0 Aa76
2534 18 Aug, 2006 సమగ్ర ఆంద్ర సాహిత్యం Samagra Andhra Sahityam ఆరుద్ర Aarudra విజయవాడ: ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ Vijayawada: Prajasakthi Book House, 1990 353p.; 26cm. 8T0.92 Aa76
2535 18 Aug, 2006 ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యం Adhunikandra Kavitvamu సి.నారాయణ రెడ్డి Narayana Reddy, C. హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1989 680p.; 26cm. 8T1.509 N164
2536 18 Feb, 2015 ఇట్లు మీ విధేయుడు Itlu, Mee Vidheyudu భమిడిపాటి రామ గోపాలం Rama Gopalam, Bhamidipaati హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర బుక్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Book House, 1990 642p.; 26cm. 8T3.0108 R141
2537 26 Aug, 2006 మోహనా ఓ మోహనా Mohanaa ! Oh Mohanaa ! కె.శివా రెడ్డి Sivaa Reddy, K. Hyderabad: Jhari Poetry Circle, 1991 95p.; 26cm. 8T1 Si93
2538 13 Jul, 2005 Final Warning జ్యొత్శ్న లియాస్ జ్యొత్శ్న లియాస్ Jyostna, Iliyas---- Vijayawada: Jayaram Pubs. 430p.; 20cms 8T3
2539 30 Jul, 2006 కొంతెబోమ్మల బాపు -2 Kontebommala Bapu-2 విజయవాడ: నవొదయ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Navodaya publications, 1989 119p.; 24cm. 741.5 K837
2540 26 Jul, 2008 నరబలి Narabali C.V---- జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ Jayanthi Pubications, 1988 121p.; 21cm. 8T1.62 N164
2541 30 Aug, 2015 సత్యకామ జాబిలీ Satyakama Jabili C.V---- జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ Jayanthi Pubications, 1988 264p.; 22cm. 8T1 Sat.-84
2542 04 Aug, 2015 గణితంలో గారడీలు Ganithamloo Garadeelu మహీధర నలిని మొహన్ Mahhedara Nalini Mohan హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandhra Publishing House, 1990 171p; 22cm 510 M2779
2543 04 Apr, 2007 మెదడుకు మేత Medaduku Meta మహీధర నలిని మొహన్Nalini Mohan, Maheedhara హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1991 199p.; 26cm. 158 N148
2544 30 Aug, 2015 మహాప్రస్థానం Maha Prasthanam శ్రీ శ్రీ Sri, Sri హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandhra Publishing House, 1950 96p; 22cm 8T1.008 Sr36
2545 03 Apr, 2007 ఆంద్ర నృత్య కళా వికాసం Andhrula Nrutya Kala Vikasam మిక్కిలినేని రాధా క్రిష్ణ మూర్తి Radha Krishna Murthy, Mikkilineni మద్రాస్:మిక్కిలినేనిరాధ క్రిష్ణ మూర్తిMadras: Mikkilineni Radha Krishna Murthy , 1972 36p.; 28cm. 781.554 R118
2546 26 Jul, 2008 వేమన Vemana రాళ్లపల్లి అనంత క్రిష్ణ శర్మ Anantha Krishna Sarma, Rallapalli హైదరాబాద్:విశాలాంద్ర బుక్ హౌస్ Hyderabad: Visalandhra Book House 130p; 22cm 8T1 An14
2547 26 Aug, 2006 సౌందర్య నందనం Soundara Nandanam రావూరి భరద్వాజ Ravuri Bharadwaja హైదరాబాద్:బాలాజి గ్రంధ మాల Hyderabad: Baalaji Grandha Maala, 1987 149p.; 25cm. 8T3 B469
2548 01 Sep, 2015 త్వమేవాహం Tvamevaa Hum ఆరుద్ర Aarudra హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1986 163p.; 26cm. 8T1.5 Aa76
2549 23 Sep, 2015 అనువాద సాహిత్యాలు Anuvada Samasyalu రాచమల్లు రామచంద్ర రెడ్ది Ramachandra reddy, Rachamallu హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandhra Publishing House, 1988 359p; 22cm R1405
2550 30 Aug, 2015 చాటువులు Chaatuvulu ఇరివెంటి క్రిష్ణ మూర్తి Krishna Murthy, Iriventii సికింద్రాబాద్:యువ భారతి సాహితి సంస్క్రుతిక సంస్థ Secunderabad: Yuva Bharathi Sahiti Samskrutika Samstha, 1985 78p.; 25cm. 8T1.009 K898
2551 18 Jul, 2008 బౌద్ధం మార్కిస్ట్ దృక్పదం Bowddham- Marxist Drukpadham సాంక్రుత్యాన్ రాహుల్ Samkrutyayan, Rahul హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1990 48p.; 21cm. 294.3 Sa45
2552 19 Dec, 2006 ఋగ్వేద ఆర్యులు Rigveda Aaryulu(Charitraka, Saamskruthaka Adhyayanam) సాంక్రుత్యాన్ రాహుల్ Samkrutyayan, Rahul Hyderabad: Visalandhra, 1990 242p; 22cm 934 Saa12
2553 14 Aug, 2015 Spartacus Fast, Howard---- విజయవాడ: స్వీట్ హౌమ్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sweet home Publications, 1991 102p.; 18cm. 823.01 F266
2554 27 Aug, 2015 తెలుగు నేర్పడం ఎలా ?Telugu Nerpadam Ela? ముప్పాల రంగనాయకమ్మ Ranganayakamma, Muppaalla విజయవాడ: స్వీట్ హౌమ్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sweet home Publications, 1991 410p; 20cm 8T0 R162
2555 27 Aug, 2015 తెలుగుపత్రికల సాహిత్య సేవ Telugu Patrikala Sahitya Seva తిరుమల రామచంద్ర Rama Chandra, Tirumala హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1989 71p.; 23cm. 8T0 R141
2556 21 Jun, 2006 అరణ్యం Aranyam వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు China Veerabhadrudu, Vadrevu విజయవాడ: నవోదయ పబ్లిషర్స్ Vijayawada: Navodaya publishers, 1987 187p.; 21cm. 8T3 C441
2557 11 Sep, 2015 పుణ్యభూమీ కళ్ళు తెరు Punyabhumee- Kallu tera బీనాదేవి beenadevi - 379p; 20cm 8T3 B392
2558 11 Jul, 2006 చరమ రాత్రి Charama Raatri శ్రీ శ్రీ Sree Sree Hyderabad: Visalandhra, 1988 18p.; 20cms. 8T3.01 Sr31
2559 09 Apr, 2010 ఫైనల్ వార్నింగ్ Final Warning జ్యొత్శ్న లియాస్ Jyostna, Iliyas - 426p.; 21cm. 8T3 J994
2560 23 Jun, 2006 హసీనా Haseenaa వాసిరెడ్డి సీతాదేవి Vassireddy Sitadev Vijayawada: Delux Pubs., 1985 168p.; 20cms 8T3 Si86
2561 29 Jul, 2006 చిన్న్నారి రాయబారి Chinnari Rayabari ద్విభాష్యం రాజేశ్వర రావు Rajeswara Rao, Dvibhashyam విజయవాడ:శ్రీ మహలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ ప్రైసెస్Vijayawada: Sri Mahalakshmi Book Enterprises, 1990 100p.; 20cm. 354.759 R137
2562 16 May, 2007 కంప్యూటర్ కథ Computer Katha పురాణపాండ రాంగనాథ్ Ranganath, Puranapanda విజయవాడ: మహలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ ప్రైసెస్ Vijayawada: Mahalakshmi Book Enterprises, 1990 100p.; 16cm. 004 R162
2563 04 Apr, 2007 ఉద్యోగ పరిక్షలు విజయ రహస్యం Udyoga Parikshalu - Vijaya Rahasyam పి.వి.కె. ప్రసాద్ రావు Prasada Rao, P.V.K. విజయవాడ: మహలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ ప్రైసెస్ Vijayawada: Mahalakshmi Book Enterprises, 1988 80p.; 21cm. 153.94 P886
2564 21 Sep, 2015 మరో కర్ణుడి కథ Maro Karnudi Katha వాసిరెడ్డి సీతా దేవి Seetha Devi, Vasireddy - 282p; 20cms 8T3 Si86
2565 19 Sep, 2015 కకీవనం Khakee Vanam కే.ఎన్.వై. పతంజలి k .n.y. pathanjali విజయవాడ: శ్రీ వంశీ క్రిష్ణ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Srivamsi krishna publications, 1987 203p.; 20cm. 8T3 P271
2566 25 Sep, 2015 గోకులంలో రాధ Gokulamlo Radha Vamsi విజయవాడ: మహలక్ష్మి బుక్ ఎటంర్ ప్రైసెస్ విజయవాడ: మహలక్ష్మి బుక్ ఎటంర్ ప్రైసెస్ విజయవాడ:శ్రీ మహలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ ప్రైసెస్విజయవాడ: మహలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ ప్రైసెస్ Vijayawada: Mahalakshmi Book Enterprises, 1987 222p.; 21cm. 8T3 V258
2567 21 Sep, 2015 సినీ భేతాళం Cinibetalam యర్రంశెట్టి సాయి యర్రంశెట్టి సాయి Sai, Yarramsetti---- విజయవాడ: పల్లవి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Pallavi publications 328p.; 24cm. 8T3.01 Sa21
2568 10 Jun, 2010 రాట్నాల రధం Ratnala radham ఆర్.సంధ్యా దేవి Sandhya devi, R. విజయవాడ: దేవెంద్ర పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Devendra publications, 1982 228p; 20cm 8T3 Sa57
2569 12 Feb, 2015 Anglo American cataloguing rules London: The Library Association , 1986 xvii,620p; 24cm 025.32 An43
2570 15 Nov, 2010 భారత స్వతంత్ర సంగ్రామంలో గోదావరి తీరం Bharatha Swatantrya Samaranganamlo Godhavaritheeram కాకినాడ: స్వతంత్ర్య సమర చరిత్ర పరిశొధన సంస్థ Kakinada: Swatantrya samara Charitra Parisodhana Samstha, 1987 652,92,4p; 24cms 633.31 B4694
2571 22 Mar, 2007 భారత స్వతంత్ర సంగ్రామంలో గోదావరి తీరం Bharatha Swatantrya Samaranganamlo Godhavaritheeram కాకినాడ: స్వతంత్ర్య సమర చరిత్ర పరిశొధన సంస్థ Kakinada: Swatantrya samara Charitra Parisodhana Samstha, 1987 104p; 26cms 954 B469
2572 29 Jul, 2008 ఇంటర్యూ ఎదుర్కోవడం ఎలా ?Interview Edurkovadam Ela ? యర్రమల్లి భుచ్చిరాజు Butchiraju, Yerramilli విజయవాడ: నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Navajyothi publications, 1992 60p.; 16cm. 080 B97
2573 04 Apr, 2007 హిందూ లా Hindu Law వడ్లమాని వేంకట రమణ Venkata Ramana, Vadlamaani కాకినాడ: శ్యామలా పబ్లికేషన్స్ Kakinada: Syamala Publications, 1991 261p.; 26cm. 340 V559
2574 01 Aug, 2015 CSR Clerks Grade Examination న్యూ డీల్లీ: సుధా పబ్లికేషన్స్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ New Delhi: Sudha Publications Pvt. Ltd - 371.26 C596
2575 03 Feb, 2015 Political Science Puri, G.K. న్యూ డీల్లీ: సుధా పబ్లికేషన్స్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ New Delhi: Sudha Publications Pvt. Ltd. 204p; 26cm 320 P974
2576 18 Dec, 2006 పరిపాలనా నవ్య పదకోశం Paripalana, Nyaya Padakosamu హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ Hyderabad: Telugu Akademy, 1988 430p.; 28cm. 550.03 P218
2577 04 Aug, 2015 101 Science Experiments Utial, Ivar న్యూడీల్లీ: పుస్తక్ మహల్ New Delhi: Pustak Mahal 100p.; 23cm. 530 Ut4
2578 20 Dec, 2006 బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ Babasaheb Ambedkar బి.విజయ భారతి Vijaya Bharathi, B. హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ Hyderabad: Hyderabad Book Trust, 1990 254p.; 26cm. 320.92 V691
2579 04 Aug, 2015 గ్రహాల కథ Grahanala Katha మహీధర నలిని మొహన్Nalini Mohan, Maheedhara Hyderabad: Visel Publications, 1991 155p.; 26cm. 520 N148
2580 13 Feb, 2015 Universal Decimal Classification Bose, H New Delhi: Sterling Publishers, 1990 192p; 24cm 025.432 B651
2581 31 Jul, 2015 Read to Understand Dallas, Donald Bombay: Oxford University Press, 1975 135p; 20cm 372.45 D1612
2582 14 Aug, 2015 Children's Knowledge Bank సునీత గుప్త Sunita Gupta న్యూడీల్లీ: పుస్తక్ మహల్ New Delhi: Pustak Mahal, 1991 228p.; 25cm. 793.73 Su73
2583 14 Aug, 2015 Children's Knowledge Bank సునీత గుప్త Sunita Gupta న్యూడీల్లీ: పుస్తక్ మహల్ New Delhi: Pustak Mahal, 1990 216p; 24cm 793.73 Su73
2584 27 Sep, 2011 Children's Knowledge Bank సునీత గుప్త Sunita Gupta న్యూడీల్లీ: పుస్తక్ మహల్ New Delhi: Pustak Mahal, 1990 216p; 24cm 793.73 Su73
2585 01 Aug, 2006 Childrens knowledge bank సునీత గుప్త Sunita Gupta న్యూడీల్లీ: పుస్తక్ మహల్ New Delhi: Pustak Mahal, 1984 216p.; 25cm. 793.73 Su73
2586 01 Aug, 2006 Children's Knowledge Bank సునీత గుప్త Sunita Gupta న్యూడీల్లీ: పుస్తక్ మహల్ New Delhi: Pustak Mahal, 1990 216p; 24cm 793.73 Su73
2587 22 Sep, 2008 కాశీయాత్ర చరిత్ర Kasiyatra Charitra ఏనుగుల వీర స్వామీయ్య Veera Swamaiah, Enugula New Delhi: Asian Educational Services, 1991 354p.; 26cm. 915.4 V519
2588 31 Aug, 2015 వివేక చూడామణి Viveka Chudamani కామర్శి వేంకట సుబ్బయ్య Venkata Subbaiah, Kamarshi మద్రాస్: శ్రీ రామక్రిష్ణ మఠ్ Madras: Sri Ramakrishna Math, 1986 287p.; 26cm. 8T1 V559
2589 23 Jul, 2006 Tales and Parables of Sri Ramakrishna మద్రాస్: శ్రీ రామక్రిష్ణ మఠ్ Madras: Sri Ramakrishna Math 273p; 20cm 294.555 T143
2590 06 Apr, 2015 Concentration and Meditation పరమానంద స్వామి Paramananda,Swami మద్రాస్: శ్రీ రామక్రిష్ణ మఠ్ Madras: Sri Ramakrishna Math 130p.; 22cm. 158.128 P212
2591 28 Mar, 2015 Holy Scriptures మద్రాస్: శ్రీ రామక్రిష్ణ మఠ్ Madras: Sri Ramakrishna Math 312p.; 15cm. 291.82 H748
2592 27 Jul, 2015 The Spiritual Heritage Of India స్వామీ ప్రభావనంద Swami Prabhavananda మద్రాస్: శ్రీ రామక్రిష్ణ మఠ్ Madras: Sri Ramakrishna Math, 1981 374p.; 26cm. 294.555 P88
2593 28 Jul, 2015 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం Sri Ramakrishna Kathamrutamu మహీంద్రనాథ్ గుప్త Mahendranath Guptha---- మద్రాస్: శ్రీ రామక్రిష్ణ మఠము xiv,253p.; 25cm. 294.556 M278
2594 28 Jul, 2015 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం Sri Ramakrishna Kathamrutamu మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం 1985 Madras: Sri Rama Krishna Matam 1985 viii,288p.; 26cm. 294.556 R141
2595 28 Jul, 2015 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం Sri Ramakrishna Kathamrutamu మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam viii, 384p; 24cm 294.556 Sr31
2596 28 Jul, 2015 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం Sri Ramakrishna Kathamrutamu మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం 1985 Madras: Sri Rama Krishna Matam 1985 viii,288p.; 26cm. 294.556 R141
2597 28 Jul, 2015 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం Sri Ramakrishna Kathamrutamu మహీంద్రనాథ్ గుప్త Mahendranath Guptha---- మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం 1985 Madras: Sri Rama Krishna Matam 1985 viii, 532p; 22cm 294.556 G959
2598 18 Dec, 2006 నూతన ఆరోగ్యము దీర్గాయువు Nutana Arogyamu Dhirgayuvu Selman, A.C. Puna: Oriental Wachman publishing House, 1988 426p.; 22cm. 610 Se49
2599 28 Jul, 2015 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam వివేకానంద Vivekananda మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam, 1988 - 294.556 Vive-837
2600 10 Mar, 2006 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 588p; 26cm 294.556 Sr31
2601 08 Apr, 2011 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam వివేకానంద Vivekananda మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 556p; 26cm 894.827 V837
2602 28 Jul, 2015 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam వివేకానంద Vivekananda మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 556p; 26cm 894.827 V837
2603 28 Jul, 2015 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 599p, 79; 26cm 294.556 Sr31
2604 28 Jul, 2015 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 596p; 26cm 294.556 Sr31
2605 28 Jul, 2015 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 528p; 26cm 294.556 Sr31
2606 28 Jul, 2015 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 431p; 26cm 294.556 Sr31
2607 28 Jul, 2015 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము Sri Vivekananda Sahitya Sarvaswam మద్రాస్: శ్రీ రామ క్రిష్ణ మఠం Madras: Sri Rama Krishna Matam 824p; 26cm 294.556 Sr31
2608 31 Aug, 2015 చెరుకూరి చిరు మెరుపులు Cherukuri Chirumerupulu చెరుకూరి వీరయ్య Veeraiah, Cherukuri హైదరాబాద్: గాంధీ స్మారక సమితి Hyderabad: Gandhi smaraka samithi, 1990 54p.; 20cm. 8T1 V519
2609 25 Jul, 2014 Competition Success Review Year Book 1992 New Delhi: Competition Success Review Pvt. Ltd., 1992 772p.; 25cm. 050 S14
2610 13 Sep, 2015 కథలు Kaddhalu పొన్నుగంటి క్రిష్ణా రెడ్డి Krishna Reddy, Ponugoti విజయవాడ: పల్లవి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Pallavi publications, 1992 108p.; 21cm. 8T3 K898
2611 30 Jul, 2015 నేర విచారణ చట్టము 1973 Nera Vicharana Chattamu, 1973 ఎ.ఎస్.నటరాజన్ Natarajan, A.S. మద్రాస్: బాలాజీ పబ్లికేషన్స్ Madras: Balaji Publications, 1991 312p.; 26cm. 345.02 N191 ,V
2612 04 Aug, 2015 Arithmetic for Competitive Examinations వి.కె.సుబ్బరాజు Subburaj, V.K. Madras: Sura College of Competition 22p; 26cm 510 Su14
2613 01 Aug, 2015 Sri Raghavendra Super Golden Study Material Vijayawada: S.R. Agencies 150p; 24cm 378.0076 R1267
2614 31 Jul, 2015 General Knowledge - 128p.; 21cm. 378.16 G286
2615 01 Aug, 2015 T.T.I Entrance Examination Markapur: Apollo Publishers, 1992 430p.; 21cm. 370.16 T348
2616 29 Jul, 2008 New webster's dictionary of the english language డిల్లీ: సుర్జీత్ పబ్లికేషన్స్ Delhi: Surjeet publications, 1989 1824p; 20cm 423 N489
2617 13 Feb, 2015 Reference work and its tools ఎ.కె. ముఖర్జీ Mukherjee, A.K. Calcutta: The World Press , 1975 xiv, 288; 24cm 028.7 M896
2618 13 Feb, 2015 Colon classification మహీందర్ సింగ్ సచ్దెవ్Sachdeva, mohinder singh New Delhi: Sterling , 1983 x,267p; 24cm 025.435 Sa14
2619 11 Feb, 2015 Dictionary of Library Science న్యూ డిల్లీ: అన్మొల్ పబ్లికేషన్స్ New Delhi: Anmol Publications, 1990 375p; 24cm 020.3 D5618
2620 12 Feb, 2015 An introduction to Library Cataloguing డి.ఎన్. దుత్త Dutta, D. N - xi, 275; 21 025.3 D954
2621 13 Feb, 2015 BLISC Granthalaya Vargikarana Siddhantamu పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: పాటూరి కస్తూరి Guntur: Paturi Kasturi, 1990 225p.; 23cm. 025.42 V691
2622 31 Aug, 2015 ప్రవహించే జ్ఞాపకం Pravahinche Gnapakam Yakoob ఖమ్మం: శిలలొహిత ప్రచురణలు Khammam: Shilalolitha Prachuranalu, 1992 82p.; 26cm. 8T1 Y11
2623 13 Feb, 2015 Handbook of libraries, archives&information centres in india డీల్లీ: ఆదిత్య ప్రకాషన్ Delhi: Aditya prakashan, 1985 vii,279p; 24cm 027.054 H192
2624 14 Feb, 2007 BLISC Granthalaya - Samajam పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 154p.; 20cm. 020.621 V691
2625 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయం - సమాజం -1 Grandhalayam - Samajam - 1Part పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sriharsha, 1992 154p; 22cms 020.621 V691
2626 16 Sep, 2008 గ్రంథాలయ - సమాజము BLISC Granthalaya - Samajam పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 154p.; 23cm. 020.621 V691
2627 14 Feb, 2007 గ్రంథాలయ - సమాజము BLISC Granthalayam - Samajam పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 294p.; 24cm. 020.621 V691
2628 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ - సమాజము BLISC Granthalaya - Samajam పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 294p.; 24cm. 020.621 V691
2629 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ - సమాజము BLISC Granthalaya - Samajam పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 294p.; 24cm. 020.621 V691
2630 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ - సమాజము BLISC Granthalaya - Samajam పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 294p.; 23cm. 020.621 V691
2631 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ - సమాజము BLISC Granthalaya - Samajam New Delhi: Allied Publishers, 1992 xvi,303p; 24cm 020.9 H588
2632 12 Feb, 2015 Library and information Managment జి. జె. నారయణ Narayana, G. J New Delhi: Prentice Hall, 1991 ix,307p; 24cm 025.1 N165
2633 13 Jul, 2015 వంటింటి వైద్యము Vantinti Vaidhyam కండమూరి Kandamuri జిన్నురు: జయమణి ఆయుర్విజ్ఞాన పరిషత్ Jinnuru: Jayamani Ayurvignana Parishath, 1992 104p.; 20cm. 615.53 K131
2634 01 May, 2007 ప్రకృతి యోగ చికిత్స Prakruti Yoga Chikitsa ఆనంద శ్రీనివాస్ Anand, Srinivas విజయవాడ: జనప్రియ పుస్తక మాల Vijayawada: Janapriya Pustaka Mala, 1991 96p.; 20cm. 181.45 An72
2635 13 Aug, 2015 హోమియో చికిత్స Homeo Chikitsa Niaz విజయవాడ: పల్లవి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Pallavi publications, 1991 120p.; 22cm. 615.532 N654
2636 21 Aug, 2015 My First Book Of Essays వి.కె. సుబ్బరాజు Subburaj, V. K. Madras: Sura College Of Competition 48p.; 21cm. 824 Su14
2637 01 Aug, 2015 General Knowledge And Who's Who వి.కె.సుబ్బరాజు Subburaj, V.K. Madras: Sura College Of Competition, 1993 356p.; 21cm. 376.0016 Su14
2638 27 Sep, 2011 అంతా ఒక్కటే Anta Okkate చల్లా రాధాక్రిష్ణ శర్మ Radha Krishna Serma, Challa హైదరాబాద్: ఆంధ్ర ప్రదేష్ బాలల అకాడమీ Hyderabad: Andhra Pradesh Balala Akademy 23p.; 18cm. 923.2 R118
2639 29 Jul, 2006 గోరుముద్ద్దలు Gorumuddhalu - 22p.; 16cm. 8T1 G689
2640 11 Feb, 2015 ELEMENTS OF LIBRARY ORGANISATION AND MANAGEMENT టి.వి. రమణయ్య Ramanaya, TV హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేష్ పబ్లిక్ లైబ్రెరీ అసొసియేసన్స్ 1980 Hyderabad: Andhra pradesh Public Library Association, 1980 131P; 22 020.6 R146
2641 11 Feb, 2015 ELEMENTS OF LIBRARY ORGANISATION AND MANAGEMENT టి.వి. రమణయ్య Ramanaya, TV హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేష్ పబ్లిక్ లైబ్రెరీ అసొసియేసన్స్ 1980 Hyderabad: Andhra pradesh Public Library Association, 1980 131P; 22 020.6 R146
2642 11 Feb, 2015 Elements of Library Organisation and Management టి.వి. రమణయ్య Ramanaya, TV హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేష్ పబ్లిక్ లైబ్రెరీ అసొసియేసన్స్ 1980 Hyderabad: Andhra pradesh Public Library Association, 1980 131; 21 020.6 R141
2643 11 Feb, 2015 ELEMENTS OF LIBRARY ORGANISATION AND MANAGEMENT టి.వి. రమణయ్య Ramanaya, TV హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేష్ పబ్లిక్ లైబ్రెరీ అసొసియేసన్స్ 1980 Hyderabad: Andhra pradesh Public Library Association, 1980 131P; 22 020.6 R146
2644 15 Sep, 2008 ELEMENTS OF LIBRARY ORGANISATION AND MANAGEMENT టి.వి. రమణయ్య Ramanaya, TV హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేష్ పబ్లిక్ లైబ్రెరీ అసొసియేసన్స్ 1980 Hyderabad: Andhra pradesh Public Library Association, 1980 131P; 22 025 R146
2645 15 Aug, 2015 Easy to remember quotations and proverbs Goel, R.N. Allahabad: Vohra publisher and distributors, 1993 247p.; 18cm. 808.882 G552
2646 11 Feb, 2015 dBASE III plus in libraries and information centres Patil, D.B New Delhi: Ashish publication, 1991 xiii,87p; 24cm 025.028 5 P273
2647 20 Sep, 2015 అభిషేకం Abhisepam యద్దనపూడి సులోచన రాణి Sulochana Rani, Yaddanapudi---- మచిలీపట్నం: ఎమ్. శేషాచలం Machilipatnam: M.SeshaChalam, 1978 299p.; 20cm 8T3 Su58
2648 20 Sep, 2015 సౌగంధి Sougandhi యద్దనపూడి సులోచన రాణి Sulochana Rani, Yaddanapudi---- Vijayawada: Quality 252p; 20cm 8T3 Su58
2649 20 Sep, 2015 వెన్నెల్లో మల్లిక Vennelo Mallika యద్దనపూడి సులోచన రాణి Sulochana Rani, Yaddanapudi---- Vijayawada: Emesco Crown, 1993 220p; 20cms 8T3 Su58
2650 25 Jul, 2014 ఆరాధన Aaradhana యద్దనపూడి సులోచన రాణి Sulochana Rani, Yaddanapudi---- మచిలీపట్నం: ఎమ్. శేషాచలం & కొ Machilipatnam: M.SeshaChalam&co, 1991 176p; 20cm 8T3 Su58
2651 25 Jul, 2014 నిశాంత Nisantha యద్దనపూడి సులోచన రాణి Sulochana Rani, Yaddanapudi---- - 272p; 20cm 8T3 Su58
2652 13 Apr, 2009 క్షేత్ర సంభవుడు Kshetra Sambhavudu లల్లా దేవి Lalla devi Vijayawada: J.P, 1991 447p; 20cms 8T3 L154
2653 26 Sep, 2015 రాఘదార Raga Dhara విమల రామం Vimala Ramam విజయవాడ: నవ యుగ Vijayawada: Nava Yuga, 1976 273p; 202cms 8T3 V72
2654 25 Sep, 2015 డబ్బు మైనస్ డబ్బు Dabbu minus dabbu యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ Veerendranath, Yandamoori విజయవాడ: నవభారత్ Vijayawada: Navabharat, 1993 235p; 20cm 8T3 V519
2655 18 May, 2007 పడమటి కోయిల పల్లవి Padamati Koila Pallavi Vijayawada: Emesco Books, 1993 71p.; 26cm. 8T1 V519
2656 10 Jul, 2006 అగ్రహారం Agraharam కావిలపాటి విజయలక్ష్మి Vijayalakshmi,Kavilipati Vijayawada: Delux publications, 1979 262p.; 16cm. 8T3 V691
2657 06 Jul, 2006 అర్ధ చంద్ర Ardha Chandra కొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు Venugopalarao, Kommuri విజయవాడ: శ్రీ విజయ లక్ష్మీ Vijayawada: Sri vijaya lakshmi, 1988 358p; 20cm 8T3 V569
2658 24 Jul, 2006 జోగాబాల Joga Bala కొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు Venugopalarao, Kommuri విజయవాడ: శ్రీమిత్ర Vijayawada: Sri mithra, 1987 224p; 20cm 8T3 V569
2659 26 Sep, 2015 ఆఖరి క్షణం Akkari Kshanam కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి Vijayalakshmi, Kurumaddhali విజయవాడ: నీలిమ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Neelima publications, 1987 250p.; 21cm. 8T3 V691
2660 28 Jun, 2010 ముద్దుగుమ్మ Muddugumma కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి Vijayalakshmi, Kurumaddhali - 298p.; 20cms 8T3 V691
2661 06 Jul, 2006 డి సినీ స్టార్ The Cine star కొమ్మనపల్లి గణపతి రావు Ganapathi Rao, Kommanapalli విజయవాడ: మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Madhupriya publications, 1993 300p.; 21cm. 8T3 G15
2662 06 Jul, 2006 రోష నారి Roshanari కొమ్మనపల్లి గణపతి రావు Ganapathi Rao, Kommanapalli - 290p; 20cm 8T3 G15
2663 27 Jun, 2006 తాప్ స్టార్ Topstar చల్లా సుబ్రహమణ్యం Subrahmanyam, Challa విజయవాడ నవసాహితి Vijayawada: Navasahithi book house, 1989 314p.; 22cm. 8T3 Su16
2664 30 Jun, 2006 ఏటిలోని కెరటాలు Etiloni keratalu పొల్కంపల్లి శాంతాదేవి Shantadevi, Polkampalli విజయవాడ నవసాహితి Vijayawada: Navasahithi, 1979 112p; 20cm 8T3 Sh19
2665 15 Jul, 2006 యుగ సంధి Yuga Sandhi వెంపల్లి నిరంజన రెడ్ది - 230p; 20cm 8T3 N629
2666 11 Jul, 2006 ఆక్సిడెంట్ Accident దేవినేని ఉషా దేవీ Usha, Devineni విజయవాడ: గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Gopichand Publications, 1988 243p.; 21cm. 8T3 Us3
2667 15 Sep, 2008 Reference Service క్రిష్ణ కుమార్ Krishan Kumar న్యూడీల్లీ: వాణి ఎడ్యుకెషనల్ బుక్స్ New Delhi: Vani Educational Books, 1984 444p; 22cms 025.52 Kri
2668 11 Sep, 2015 తార సితార Thara-Sithara - 244p; 20cms 8T3 B4694
2669 21 Jun, 2006 అమానుషం Amanusham శివనాగు Sivanagu - 256p.; 21cm. 8T3 Si93
2670 22 Jun, 2006 అంతిమ హ్యూహం Antima Vuyuham జి.పద్మిని ప్రసాద్ Padmini prasad, G. విజయవాడ: నవ జ్యోతి పబ్లికేషణ్స్ Vijayawada: Nava jyothi publications, 1991 310p.; 23cm. 8T3 P136
2671 11 Jun, 2010 నల్లమబ్బుకో వెండి అంచు Nalla Mabbuko Vendi Anchu గండికొట బ్రహ్మాజీ రావు Brahmajee Rao, Ghandikota విజయవాడ: రాధిక Vijayawada: Radhika, 1988 207p; 20cm 8T3 B73
2672 07 Jul, 2006 Blood for revenge జి.వి.సుబ్బయ్య Subbaiah, G.V. గుంటూర్: శ్రీ శ్రీనివాస Guntur: Sri srinivasa , 1987 250p; 20cm 8T3 Su14
2673 22 Jun, 2006 పెళ్లి పెడాకులు PelliPedaakulu విజయలక్ష్మి మురలీధర్ Vijaya Lakshmi Muralidhar---- విజయవాడ: నవసాహితి Vijayawada: Navasahiti, 1991 280p.; 21cm. 8T3 V691
2674 23 Sep, 2015 సప్త భుజంగాలు Supta Bhujangaalu సి.సుజాత Sujatha ,C. విజయవాడ: నవోదయ పబ్లిషర్స్ Vijayawada: Navodaya publishers, 1986 163p.; 21cm. 8T3 Su41
2675 07 Jul, 2006 అంతం కాదిది ఆరంభం Antham kadidi Arambam గిరిజ శ్రీ భగవాన్ Girija Sri Bhagavan విజయవాడ: ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Prasad publications, 1991 240p.; 20cm. 8T3 G443
2676 22 Dec, 2008 పంకజం తల్లి బిడ్డలు Pankajam Tallibiddalu వి.ఎస్. రమా దేవి Rama Devi, V.S. విజయవాడ: నవొదయ పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Navodaya Pubs., 1981 208; 20cms 8T3 R141
2677 19 Jun, 2006 దారి తప్పిన మానవుడు Dari tappina Manavudu వి.ఎస్. రమా దేవి Rama Devi, V.S. విజయవాడ: నవోదయ పబ్లిషర్స్ Vijayawada: Navodaya publishers, 1980 228p.; 21cm. 8T3 R141
2678 19 Jun, 2006 మంచి ముత్యాలు Manchi mutyalu Abbai,D విజయవాడ: శ్రీ గాయత్రి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Sri Gayathri publications, 1993 300p.; 16cm. 8T3 Ab19
2679 03 Jul, 2006 రేపటి మహిళ Repati Mahila సి. ఆనందరామం C. Anandaramam విజయవాడ: శ్రీ అన్నపూర్ణ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ Vijayawada: Sri Annapurna printing press, 1989 224p.; 21cm. 8T3 An14
2680 20 Sep, 2015 నాకు ఉద్యోగం వద్దు Naakee udyogam vaddu భమిడిపాటి రామగోపాలం Ramagopalam, Bhamidipati విజయవాడ: శ్రీ మహలక్ష్మీ Vijayawada: Sri maha lakshmi, 1988 155p; 20cm 8T3 R141
2681 25 Sep, 2015 గురు దక్షిణ Gurudashina యార్లగడ్డా సరొజీనీ దేవీ Sarojinidevi,Yarlagadda విజయవాడ: కనకదుర్గ Vijayawada: Kanakadurga, 1984 212p.; 20cm. 8T3 Sa74
2682 10 Jul, 2006 ఈ దేశంలో ఒక ఆడపిల్ల Ee Desam Loo OO Adapilla ఆడూరి సావిత్రి Savithri, Aaduri విజయవాడ: నాగేశ్వరి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Nageswari publications, 1986 248p.; 21cm. 8T3 Sa94
2683 11 Jun, 2010 మరో దేవదాసు Maro Devadasu వాణి శ్రీ Vanisri ఎ.పి.క్రిష్ణ చైతన్య పబ్లికేషన్స్ A.P.: Krishna chaitanya publications, 2000 285p.; 20cm. 8T3 V319
2684 27 Jun, 2006 మా మంచి మేస్టారు Maa Manchi mastaru కొత్తా రవీంద్ర బాబు Ravindra babu, Kottha విజయవాడ: నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Navajyothi publications, 1991 164p.; 20cm. 8T3 R197
2685 22 Jun, 2006 గుండె గోపురం Gunde Gopuram సి.బాబు Babu, C. Hyderabad: PoddupodupuPubs., 1990 176p.; 20cms. 8T3 B119
2686 24 Jun, 2010 మాయదారి లోకం Mayadari Lokam బి.వి.పట్టాభీ రామ్ Pattabhi Ram, B.V. విజయవాడ:శ్రీ మహలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ ప్రైసెస్Vijayawada: Sri Mahalakshmi Book Enterprises, 1992 93p.; 26cm. 361 P277
2687 11 Jul, 2006 నల్ల రేగడి Nalla Regadi పాలగుమ్మి పద్మ రాజు Padma Raju, PaalaGummi హైదరాబాద్: సత్య పబ్లికేషన్స్ Hyderabad: Satya Publications, 1989 184p.; 21cm. 8T3 P136
2688 12 Aug, 2015 Motor Cycle, Scooter, Moped, Mechanism Repair ఎస్. శ్రీనీవాసన్ Srinivasan, S. హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1992 279p.; 25cm. 629.2 Sr34
2689 13 Aug, 2015 పాడి పశుపోషణ Paadi Pasu Poshana New Delhi: Wiley Eastern Limited, 1992 102p; 26cm 636.089 P134
2690 13 Aug, 2015 Smoking- Drinking - Drugu Manadamela ? Vati valana Anardhalu టి.ఎస్ఱావు Rao, T.S. విజయవాడ: గౌతమ్ పబ్లిషర్స్ Vijayawada: Gowtam publishers 167p.; 21cm. 614.4 R18
2691 29 Jul, 2015 Marxism and problems of linguistics Stalin, J.V. Peking: Foreign languages press, 1976 55p.; 20cms 320.5322 St16
2692 01 May, 2007 ఆరోగ్య చంద్రిక Arogya Chandrika Bijjala, R.K. విజయవాడ: పల్లవి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Pallavi publications, 1987 xxii, 252p; 20cm 615.535 B167
2693 04 Apr, 2007 తెలుగు సామెతలు Telugu Saametalu హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1993 110p.; 18cm. 398.994827 R137
2694 11 Apr, 2015 మీ పిల్లలు పస్త క్లాస్ లో పాసవ్వాలంటే Mee Pillalu First classlo passavalante కాంచనపల్లి రాంప్రసాద్ Ramprasad, Kanchanapalli విజయవాడ: ప్రగతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటి Vijayawada: Pragathi educational society, 1993 123p.; 18cm. 155.4 R148
2695 27 Mar, 2015 క్రుష్ణరాయభారం Krishna Rayabaaram ఉష శ్రీ Usha Sri విజయవాడ: భారత ప్రచురణలు Vijayawada: Bharatha Prachuranalu, 1984 164p.; 21cm. 294.5 Us3
2696 03 Apr, 2007 వైజ్ఞానిక హైపోటిజం Vygnanika Hypnotism బి.వి.పట్టాభీరామ్ Pattabhiram, B.V. విజయవాడ: నవోదయ పబ్లిషర్స్ Vijayawada: Navodaya publishers, 1990 177p.; 18cm. 154.7 P27
2697 27 Mar, 2015 భారతంలో రాయబారాలు Bharatamlo Raayabharaalu విజయవాడ:ఉష శ్రీ స్మారక సమితి Vijayawada: Usha Sri Smaraka Samiti 84p.; 21cm. 294.5923 B469
2698 13 Aug, 2015 అందానికి ఆహారం Andaniki - Aaharam సురేఖ Surekha Vijayawada: Emesco Crown Books, 1993 100p.; 20cm. 641.815 Su77
2699 18 Dec, 2006 ప్రధమ చికిత్స Pradhama Chikitsa Nayudu, M.L. విజయవాడ: పుర్ణిమ బుక్ హౌస్ Vijayawada: Purnima Book house, 1992 180p.; 23cm. 616.0252 N164
2700 18 Dec, 2006 ఆయుర్వేద చికిత్స Ayurveda Chikitsa చిన్మయానంద Chinmayananda విజయవాడ: పల్లవి పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Pallavi publications, 1989 208p.; 20cm. 615.53 C441
2701 07 Apr, 2015 తారాపధం Taraapadham కొండమూడి హనుమంత రావు Hanumanta rao, Kondamudi విజయవాడ: నవోదయ Vijayawada: Navodaya 163p; 22cm 133.5 H199
2702 02 Mar, 2015 సీమ కథలు Sima Kathalu సింగమనేని నారాయణ Narayana, Singamaneni హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandhra Publishing House, 1992 vii,246p.; 28cm. 8T3.01 N164
2703 13 Aug, 2015 AIDS పి.ఎస్.శంకర్ Sankar, P.S. హైదరాబాద్: విశాలాంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ Hyderabad: Visalandra Publishing House, 1989 64P.; 28CM. 614.57 Sa58
2704 19 Dec, 2006 ఎమోస్కో క్విజ్ భౌగోళ శాస్త్రము 2500 Emesco quiz Bhugola sastram శ్రీ విజయ Sri Vijaya Vijayawada: Emesco academics, 1992 237p; 22cm 910 Sa84
2705 11 Feb, 2015 Dictionary Of Library And Information Science(English-Telugu) పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటురు: శ్రీ హర్ష Guntur: Sri Harsha, 1992 52p; 22cms 020.3 V631
2706 11 Feb, 2015 Dictionary Of Library And Information Science(English-Telugu) పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటురు: శ్రీ హర్ష Guntur: Sri Harsha, 1992 52p; 22cms 020.3 V631
2707 15 Sep, 2008 Dictionary Of Library And Information Science(English-Telugu) పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటురు: శ్రీ హర్ష Guntur: Sri Harsha, 1992 52p; 22cms 020.3 V631
2708 16 Sep, 2008 ఆచూకి సేవా సమాచార వనరులు BLISC Achuki Seva Samachara Vanarulu పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 136p.; 22cm. 025.52 V691
2709 14 Feb, 2007 ఆచూకి సేవా సమాచార వనరులు BLISC Achuki Seva Samachara Vanarulu పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 136p.; 22cm. 025.52 V691
2710 13 Feb, 2015 ఆచూకి సేవా సమాచార వనరులు BLISC Achuki Seva Samachara Vanarulu పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 136p.; 22cm. 025.52 V691
2711 16 Sep, 2008 ఆచూకి సేవా సమాచార వనరులు BLISC Achuki Seva Samachara Vanarulu పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1992 136p.; 22cm. 025.52 V691
2712 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ యాజమాన్యం BLISC Granthalaya Yajamanyam పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1993 156p.; 23cm. 025.1 V691
2713 11 Apr, 2015 The Guinness book of Records 1993 Matthews, Peter : Guinness publishing, 1992 704p.; 20cm. 031.02 M432
2714 30 Jan, 2015 మినీ జనరల్ నాలెడ్జ్ Mini General lKnowledge విజయవాడ: వి. జి.ఎస్ పబ్లిషర్స్ Vijayawada: V.G.S. Publishers, 1993 154p.; 21cm. 001 Ar11
2715 30 Jan, 2015 జనరల్ నాలెడ్జ్ General Knowledge కె.వి.నాగేశ్వర రావు Nageswara Rao, K.V. విజయవాడ: లక్ష్మి శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్ Vijayawada: Lakshmi Srinivasa Publications, 1992 183p; 20cm 001 N134
2716 01 Aug, 2015 ఎవ్విరిమేన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ Everyman's General Knowledge మన్మొహన్ నంద Nanda, Manmohan New Delhi: Cosmos Bookhive (P) LTD, 1993 411p.; 20cm. 378.0076 N153
2717 30 Jan, 2015 General Knowledge : R P Datason, 1989 210p.; 20cm. 001 G286
2718 26 Jul, 2008 జీవన ప్రభాతం Jeevana prabhatam లవనం హేమలత Lavanam, Hemalatha విజయవాడ: నాస్తిక కేంద్రం Vijayawada: Naastika kendram, 1992 400p; 20cm 8T3 L382
2719 19 Jun, 2006 సైకో Psyco జి.సమరం Samaram,G. విజయవాడ: నవభారత్ బుక్ హౌస్ Vijayawada: Nava Bharath Book house, 1992 445p.; 21cm. 8T3 Sa43
2720 03 Aug, 2006 మీ పిల్లలను దురలవాట్ల నుండి దూరం చేయండి Mee Pillalanu Duralavaatla Nundi Duram Cheyyandi కుసుమ Kusuma విజయవాడ: ప్రగతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటి Vijayawada: Pragati Educational Society 46p.; 18cm. 155.4 K968
2721 12 Feb, 2015 Anglo - American cataloguing Rules New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. PVT. LTD., 1988 xxv,676p.; 30cm. 025.32 An46
2722 25 Jul, 2014 Competition success review Year book 1993 new Delhi: Competition Review, 1993 818 P; 18 cm 50
2723 15 Sep, 2008 Continuing Education For Librarians Sardana,J L భారతీయ గ్రంథాలయ సంఘం -Indian Library Association, 1984 vii,168p; 23 020.7 Sa72
2724 13 Feb, 2015 ప్రలేఖన సమాచార సేవలు Pralekhana, Samachara Sevalu పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: న్యూ స్టూడెంట్ బుక్ సెంటర్ Guntur: New Student Book Centre, 1987 160p.; 22cm. 029 V691
2725 13 Feb, 2015 ప్రలేఖన సమాచార సేవలు Pralekhana, Samachara Sevalu పాటూరి విజయ కుమార్ పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi---- గుంటూరు: న్యూ స్టూడెంట్ బుక్ సెంటర్ Guntur: New Student Book Centre, 1987 160p.; 22cm. 029 V691
2726 11 Feb, 2015 Library Movement and Library Development In India Thirty Ninth All India Library Conference భారతీయ గ్రంథాలయ సంఘం -Indian Library Association, 1994 466p; 24cm 020.954 h412
2727 13 Aug, 2015 Indian Constitution Khanna,M.L. Delhi: Bright Careers institute, 1968 112p.; 16cm. 150 K5277
2728 13 Feb, 2015 S.S.C. Clerks Grade Guide Chopra, Ravi New Delhi: Galgotia Publications Pvt. Ltd, 1992 D-104p; 24cm 378.16 C455
2729 07 Apr, 2015 General intelligence for competitions James, B New delhi: New light publishers 259p; 24cm 153.93 J231
2730 13 Feb, 2015 గ్రంథాలయ వర్గీకరణ Granthalaya Vargikarana Raju,A.A.N. హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ Hyderabad: Telugu Akademy, 1991 330p.; 26cm. 025.42 R137
2731 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ సూచీకరణ సిద్దాంతం Grandhalaya Sucheekarana Sidhantham కె.శారదా Sarada, K. హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ Hyderabad: Telugu Akademy, 1991 118p; 26cms 025.3 Sa71
2732 12 Feb, 2015 గ్రంథాలయ సూచీకరణ సిద్దాంతం Grandhalaya Sucheekarana Sidhantham కె.శారదా Sarada, K. హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ Hyderabad: Telugu Akademy, 1991 125p; 24cms 025.3 Sa71
2733 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయం సమాజం Granthalayam - Samajam ఎన్. గురుస్వామీ నాయుడు Guruswamy Naidu,N. హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ Hyderabad: Telugu Akademy, 1991 124p.; 23cm. 020.6 G969
2734 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ పితామహ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య Granthalaya Pitamaha Bharata Poura Granthalaya Silpi Ayyanki Venkata Ramanaiah వెలగ వెంకటప్పయ్య Venkatappaiah, Velaga---- హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ Hyderabad: Telugu Akademy, 1990 155p.; 26cm. 020.92 V559
2735 11 Feb, 2015 గ్రంథాలయ వనరులు Granthalaya Vanarulu హైదరాబాద్: తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం Hyderabad: Telugu viswavidyalayam, 1988 xvi,276p.; 25cm. 020 G767
2736 12 Mar, 2007 నా స్మ్రుతుల్లోని ప్రముఖులు Naa Smruthullooni Pramukhulu ఎన్. జి. రంగ Ranga, N.G. హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ Hyderabad: Telugu Akademy, 1993 339p; 28cm. 954 R162
2737 14 Feb, 2007 BLISC Bibliography పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1994 118p.; 23cm. 010 V691
2738 16 Sep, 2008 BLISC Bibliography పాటూరి విజయ కుమార్ Vijaya Kumar, Paturi గుంటూరు: శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ Guntur: Sri Harsha Publications, 1994 118p.; 23cm. 010 V691
2739 23 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482 p.; 24 cms. 25.431
2740 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 25.431
2741 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2742 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D151
2743 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D151
2744 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D151
2745 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D151
2746 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2747 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2748 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2749 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2750 23 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2751 24 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2752 24 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2753 24 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2754 24 May, 2006 Dewey Decimal Classificatio and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 482; 24 cms. 025.431 D515
2755 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2756 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2757 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2758 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2759 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2760 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2761 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2762 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2763 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2764 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2765 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2766 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2767 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2768 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2769 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 806 p.; 24 cms. 025.431 D515
2770 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2771 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2772 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2773 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2774 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2775 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2776 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2777 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2778 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2779 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2780 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2781 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2782 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2783 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2784 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2785 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2786 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2787 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 997 p.; 24 cms. 025.431 D515
2788 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2789 15 Oct, 2008 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2790 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2791 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2792 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2793 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2794 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2795 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2796 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2797 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2798 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2799 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515
2800 24 May, 2006 Dewey Decimal Classification and Relative Index Dewey, Melvil న్యూయార్క్: ఫారెస్ట్ ప్రెస్ New York: Forest Press, 1979 1216p.; 24 cms. 025.431 D515