వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 23

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కొన్ని కష్టమైన పదాలు - వాటిని టైపు చెయ్యడం
  • జ్ఞానము - j~naanamu
  • ఖరగ్‌పూర్ - kharag^pUr
  • ఉత్సాహము - utsaahamu
  • క్రౌర్యము - krauryamu
  • ఈర్ష్యాళువు - IrshyaaLuvu


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా